The greatest Slovak as a novelty for collectors

An extraordinary collector's novelty offer in the form of a banknote with a portrait of M.R. Štefánik, which opens a new edition dedicated to Slovak personalities of social, cultural and political life.

21. 09. 2022

New releases, inaugurations, the most beautiful stamps, competitions:
Photo report from the inauguration of the postage stamp Art: Adoration of the Magi from Zlaté Moravce (around 1450)

Photo report from the inauguration of the postage stamp Art: Adoration of the Magi from Zlaté Moravce (around 1450)
Author: Vojtech Jankovič (s použitím fotografií od Jozefa Šiarika)
Published: 15. 12. 2021 18:03

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Photoreport from the unofficial inauguration of the new Slovak postage stamp Art: Adoration of the Magi from Zlaté Moravce (around 1450) in Zlate Moravce

Poštová známka Umenie: Klaňanie troch kráľov zo Zlatých Moraviec (okolo r. 1450)


Fotoreportáž z inaugurácie poštovej známky Umenie: Klaňanie troch kráľov zo Zlatých Moraviec (okolo r. 1450)


Vzhľadom na pandemické opatrenia sa nekonala plánovaná inaugurácia poštovej známky Umenie: Klaňanie troch kráľov zo Zlatých Moraviec (okolo r. 1450). Namiesto toho aktívni filatelisti z okolia Zlatých Moraviec a pracovníci pošty zorganizovali v miestnej pošte malé neoficiálne stetnutie, na ktoré sa im podarilo pozvať autora a rytca známky Františka Horniaka na malú autogramiádu.

Fotoreportáž z inaugurácie poštovej známky Umenie: Klaňanie troch kráľov zo Zlatých Moraviec (okolo r. 1450)


Akcie sa zúčastnili až traja študenti Univerzity tretieho veku Žilinskej univerzity - program Zberateľstvo: Blanka Hamarová (prvá zľava), Jozef Šiarik (tretí zprava) a Peter Mikušík (prvý zprava).

Fotoreportáž z inaugurácie poštovej známky Umenie: Klaňanie troch kráľov zo Zlatých Moraviec (okolo r. 1450)


Prinášame niekoľko ďalších autentických záberov, ktoré sprostredkoval iniciátor a mozog celej akcie Jozef Šiarik z Partizánskeho.

Fotoreportáž z inaugurácie poštovej známky Umenie: Klaňanie troch kráľov zo Zlatých Moraviec (okolo r. 1450)

Fotoreportáž z inaugurácie poštovej známky Umenie: Klaňanie troch kráľov zo Zlatých Moraviec (okolo r. 1450)

Fotoreportáž z inaugurácie poštovej známky Umenie: Klaňanie troch kráľov zo Zlatých Moraviec (okolo r. 1450)


Na podujatí bola v činnosti príležitostná poštová priehradka, na ktorej sa používala príležitostná poštová pečiatka Klaňanie troch kráľov s domicilom ZLATÉ MORAVCE 1.

Príležitostná pečiatka Klaňanie troch kráľov

Fotoreportáž z inaugurácie poštovej známky Umenie: Klaňanie troch kráľov zo Zlatých Moraviec (okolo r. 1450)


Ak poznáte ďalších účastníkov zamaskovaných pod ochrannými maskami, prosím, dajte nám vedieť ich mená. Radi zverejníme ich totožnosť: filanotes@gmail.com.


Author: Vojtech Jankovič (s použitím fotografií od Jozefa Šiarika)

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists