Magic twos or What can be the highest number of twos in a postal item?

Call to create or find postal items with the largest number of "postal" twos on the occasion of the magic date February 22, 2022.

11. 02. 2022

New issues, inaugurations, the most beautiful stamps:
Photo report from the inauguration of the postage stamp Art: Adoration of the Magi from Zlaté Moravce (around 1450)

Photo report from the inauguration of the postage stamp Art: Adoration of the Magi from Zlaté Moravce (around 1450)
Author: Vojtech Jankovič (s použitím fotografií od Jozefa Šiarika)
Published: 15. 12. 2021 18:03

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Photoreport from the unofficial inauguration of the new Slovak postage stamp Art: Adoration of the Magi from Zlaté Moravce (around 1450) in Zlate Moravce

Poštová známka Umenie: Klaňanie troch kráľov zo Zlatých Moraviec (okolo r. 1450)


Fotoreportáž z inaugurácie poštovej známky Umenie: Klaňanie troch kráľov zo Zlatých Moraviec (okolo r. 1450)


Vzhľadom na pandemické opatrenia sa nekonala plánovaná inaugurácia poštovej známky Umenie: Klaňanie troch kráľov zo Zlatých Moraviec (okolo r. 1450). Namiesto toho aktívni filatelisti z okolia Zlatých Moraviec a pracovníci pošty zorganizovali v miestnej pošte malé neoficiálne stetnutie, na ktoré sa im podarilo pozvať autora a rytca známky Františka Horniaka na malú autogramiádu.

Fotoreportáž z inaugurácie poštovej známky Umenie: Klaňanie troch kráľov zo Zlatých Moraviec (okolo r. 1450)


Akcie sa zúčastnili až traja študenti Univerzity tretieho veku Zˇilinskej univerzity - program Zberateľstvo: Blanka Hamarová (prvá zľava), Jozef Šiarik (tretí zprava) a Peter Mikušík (prvý zprava).

Fotoreportáž z inaugurácie poštovej známky Umenie: Klaňanie troch kráľov zo Zlatých Moraviec (okolo r. 1450)


Prinášame niekoľko ďalších autentických záberov, ktoré sprostredkoval iniciátor a mozog celej akcie Jozef Šiarik z Partizánskeho.

Fotoreportáž z inaugurácie poštovej známky Umenie: Klaňanie troch kráľov zo Zlatých Moraviec (okolo r. 1450)

Fotoreportáž z inaugurácie poštovej známky Umenie: Klaňanie troch kráľov zo Zlatých Moraviec (okolo r. 1450)

Fotoreportáž z inaugurácie poštovej známky Umenie: Klaňanie troch kráľov zo Zlatých Moraviec (okolo r. 1450)


Na podujatí bola v činnosti príležitostná poštová priehradka, na ktorej sa používala príležitostná poštová pečiatka Klaňanie troch kráľov s domicilom ZLATÉ MORAVCE 1.

Príležitostná pečiatka Klaňanie troch kráľov

Fotoreportáž z inaugurácie poštovej známky Umenie: Klaňanie troch kráľov zo Zlatých Moraviec (okolo r. 1450)


Ak poznáte ďalších účastníkov zamaskovaných pod ochrannými maskami, prosím, dajte nám vedieť ich mená. Radi zverejníme ich totožnosť: filanotes@gmail.com.


Author: Vojtech Jankovič (s použitím fotografií od Jozefa Šiarika)

Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists