Exchange collectors meeting in Pezinok (Slovakia)

Invitation to the exchange collectors meeting of different collecting areas in Pezinok (Slovakia).

24. 07. 2022

Exhibitions of stamp production:
Exhibition THE BEST OF FRANTIŠEK HORNIAK`S WORKS in Zlaté Moravce (Slovakia)

Exhibition THE BEST OF FRANTIŠEK HORNIAK`S WORKS in Zlaté Moravce (Slovakia)
Location: Mestské stredisko kultúry a športu, Nám. A. Hlinku 1., Zlaté Moravce
Entry: Free (no admission)
Date: 09. 06. 2022 - 30. 06. 2022

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation to the exhibition THE BEST OF FRANTIŠEK HORNIAK'S WORKS in Zlaté Moravce (Slovakia).


Spolok pre záchranu kultúrneho a prírodného dedičstva našich predkov Zlaté Moravce, mesto Zlaté Moravce a Slovenská pošta, a.s., si vás dovoľujú pozvať na otvorenie výstavy TO NAJLEPŠIE Z TVORBY FRANTIŠKA HORNIAKA, ktoré sa uskutoční 9. 6. 2022 od 15:00 v Mestskom stredisku kultúry a športu v Zlatých Moravciach, Nám. A. Hlinku 1. Výstava potrvá do 17. júna 2022.


Výstava TO NAJLEPŠIE Z TVORBY FRANTIŠKA HORNIAKA


Výstava bude spojená s uvedením poštovej známky Umenie – Klaňanie troch kráľov zo Zlatých Moraviec.

Poštová známka Umenie: Klaňanie troch kráľov zo Zlatých Moraviec (okolo r. 1450)


Na otvorení bude zriadená príležitostná poštová priehradka a bude k dispozícii príležitostná poštová pečiatka s domicilom pošty ZLATÉ MORAVCE 1.

Príležitostná poštová pečiatka Otvorenie výstavy TO NAJLEPŠIE Z TVORBY FRANTIŠKA HORNIAKA


Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© www.slovenskafilatelia.sk

© www.pofis.sk

© Výstava „To najlepšie z tvorby Františka Horniaka“


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists