800th anniversary of the foundation of the Benedictine abbey in Skalka near Trencin

Commemorative postage stamp dedicated to the 800th anniversary of the founding of the Benedictine abbey in Skalka near Trenčín.

21. 03. 2024

Exhibitions of stamp production:
Exhibition THE BEST OF FRANTIŠEK HORNIAK`S WORKS in Piestany (Slovakia)

Exhibition THE BEST OF FRANTIŠEK HORNIAK`S WORKS in Piestany (Slovakia)
Location: Dom umenia, Nábrežie Ivana Kraska 1, Piešťany
Entry: Free (no admission)
Date: 03. 11. 2022 - 04. 12. 2022

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation to the opening and the exhibition THE BEST OF FRANTIŠEK HORNIAK'S WORKS in Piestany (Slovakia).


Dom umenia Piešťany, Slovenská pošta, a.s. v spolupráci s KF 52-11 Piešťany a Balneologickým múzeom Imricha Wintera v Piešťanoch si vás dovoľujú pozvať na otvorenie výstavy TO NAJLEPŠIE Z TVORBY FRANTIŠKA HORNIAKA, ktoré sa uskutoční v utorok 8. novembra 2022 vo výstavných priestoroch Domu umenia v Piešťanoch.

Výstava TO NAJLEPŠIE Z TVORBY FRANTIŠKA HORNIAKA v Piešťanoch


Výstava bude otvorená pre verejnosť od 3. novembra. do 4. decembra 2022.

Výstava TO NAJLEPŠIE Z TVORBY FRANTIŠKA HORNIAKA v Piešťanoch


Na otvorení bude zriadená príležitostná poštová priehradka a budú k dispozícii dve príležitostné poštové pečiatky s domicilom pošty PIEŠŤANY 1.

Príležitostná poštová pečiatka Otvorenie výstavy TO NAJLEPŠIE Z TVORBY FRANTIŠKA HORNIAKA (Piešťany)
Príležitostná poštová pečiatka Dom umenia v Piešťanoch - Národná kultúrna pamiatka


Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© Alexander Urminksý

© www.pofis.sk


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists