New issue of the journal FIP Flash 136 – JANUARY 2024

New issue of the informative journal the World Philatelic Federation FIP Flash.

16. 02. 2024

Exhibitions of stamp production:
Exhibition THE BEST OF FRANTIŠEK HORNIAK`S WORKS in Piestany (Slovakia)

Exhibition THE BEST OF FRANTIŠEK HORNIAK`S WORKS in Piestany (Slovakia)
Location: Dom umenia, Nábrežie Ivana Kraska 1, Piešťany
Entry: Free (no admission)
Date: 03. 11. 2022 - 04. 12. 2022

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation to the opening and the exhibition THE BEST OF FRANTIŠEK HORNIAK'S WORKS in Piestany (Slovakia).


Dom umenia Piešťany, Slovenská pošta, a.s. v spolupráci s KF 52-11 Piešťany a Balneologickým múzeom Imricha Wintera v Piešťanoch si vás dovoľujú pozvať na otvorenie výstavy TO NAJLEPŠIE Z TVORBY FRANTIŠKA HORNIAKA, ktoré sa uskutoční v utorok 8. novembra 2022 vo výstavných priestoroch Domu umenia v Piešťanoch.

Výstava TO NAJLEPŠIE Z TVORBY FRANTIŠKA HORNIAKA v Piešťanoch


Výstava bude otvorená pre verejnosť od 3. novembra. do 4. decembra 2022.

Výstava TO NAJLEPŠIE Z TVORBY FRANTIŠKA HORNIAKA v Piešťanoch


Na otvorení bude zriadená príležitostná poštová priehradka a budú k dispozícii dve príležitostné poštové pečiatky s domicilom pošty PIEŠŤANY 1.

Príležitostná poštová pečiatka Otvorenie výstavy TO NAJLEPŠIE Z TVORBY FRANTIŠKA HORNIAKA (Piešťany)
Príležitostná poštová pečiatka Dom umenia v Piešťanoch - Národná kultúrna pamiatka


Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© Alexander Urminksý

© www.pofis.sk


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists