Československo po roku 1945 - Poďme na huby II.

Predstavenie emisie československý poštových známok Jedovaté huby z roku 1989 so zameraním na jej tematické využitie i možnosti špecializácie.

19. 08. 2023

Výstavy známkovej tvorby:
Výstava TO NAJLEPŠIE Z TVORBY FRANTIŠKA HORNIAKA v Piešťanoch

Výstava TO NAJLEPŠIE Z TVORBY FRANTIŠKA HORNIAKA v Piešťanoch
Miesto: Dom umenia, Nábrežie Ivana Kraska 1, Piešťany
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 03. 11. 2022 - 04. 12. 2022

Pozvanie na slávnostné otvorenie a samotnú výstavu TO NAJLEPŠIE Z TVORBY FRANTIŠKA HORNIAKA v Piešťanoch. Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutoční v utorok 8. novembra 2022 o 15:30 hod.


Dom umenia Piešťany, Slovenská pošta, a.s. v spolupráci s KF 52-11 Piešťany a Balneologickým múzeom Imricha Wintera v Piešťanoch si vás dovoľujú pozvať na otvorenie výstavy TO NAJLEPŠIE Z TVORBY FRANTIŠKA HORNIAKA, ktoré sa uskutoční v utorok 8. novembra 2022 vo výstavných priestoroch Domu umenia v Piešťanoch.

Výstava TO NAJLEPŠIE Z TVORBY FRANTIŠKA HORNIAKA v Piešťanoch


Výstava bude otvorená pre verejnosť od 3. novembra. do 4. decembra 2022.

Výstava TO NAJLEPŠIE Z TVORBY FRANTIŠKA HORNIAKA v Piešťanoch


Na otvorení bude zriadená príležitostná poštová priehradka a budú k dispozícii dve príležitostné poštové pečiatky s domicilom pošty PIEŠŤANY 1.

Príležitostná poštová pečiatka Otvorenie výstavy TO NAJLEPŠIE Z TVORBY FRANTIŠKA HORNIAKA (Piešťany)
Príležitostná poštová pečiatka Dom umenia v Piešťanoch - Národná kultúrna pamiatka


Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© Alexander Urminksý

© www.pofis.sk


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov