Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2023

Oznámenie o usporiadaní ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku a najkrajšiu obálku prvého dňa (FDC) vydanú v roku 2023.

25. 04. 2024

Príležitostná pečiatka:
Otvorenie výstavy TO NAJLEPŠIE Z TVORBY FRANTIŠKA HORNIAKA (Piešťany)

Otvorenie výstavy TO NAJLEPŠIE Z TVORBY FRANTIŠKA HORNIAKA (Piešťany)
Deň používania: 08. 11. 2022
 
Pošta: PIEŠŤANY 1
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Piešťanoch pri príležitosti otvorenia výstavy TO NAJLEPŠIE Z TVORBY FRANTIŠKA HORNIAKA.


Textový motív: TO NAJLEPŠIE Z TVORBY / FRANTIŠEK HORNIAK

Obrazový motív: Rydlo, faksimile podpisu Františka Horniaka a akronym H66 (Horniak - 66 rokov).

Tematický popis a súvislosti:

František Horniak v roku 2021 oslávil okrúhle jubileum 65. rokov. Narodil sa 16. júna 1956 na Žikave pri Zlatých Moravciach. V roku 1971 nastúpil na Strednú umelecko-priemyslovú školu v Kremnici zameranú na spracovanie kovov, kde v roku 1975 úspešne absolvoval odbor plošného a plastického rytia kovov pod vedením akad. mal. Terézie Brezányovej. Od roku 1981 začal pracovať ako rytec poštových pečiatok Technickej ústredne spojov v Bratis- lave, pričom od roku 1982 sa začal špecializovať na tvorbu príležitostných poštových pečiatok. Tesne pred rozdelením Českej a slovenskej federatívnej republiky začal v roku 1991 participovať aj na tvorbe rytín poštových známok vďaka doc. Martinovi Činovskému, ArtD. Umelec do dnešného dňa realizoval okolo 150 rytín poštových známok, čo ho stavia na piedestál najplodnejších slovenských rytcov. Od jeho poslednej súbornej výstavy realizovanej Slovenskou poštou, a.s., v roku 2016 pri príležitosti 60. narodenín, získal rekordné množstvo domácich a zahraničných ocenení, ktoré ho oprávnene pasujú do úlohy „doyena“ slovenského oceľorytectva poštových známok. Za pomyselný vrchol umelcovej známkovej tvorby možno označiť novoemitovanú poštovú známku „UMENIE: Klaňanie troch kráľov zo Zlatých Moraviec“, vytlačenú vo formáte hárčeka na základe 5-tich samostatne vyrytých oceľových štočkov. Ide o svetový unikát, pretože sa doteraz nikomu na svete nepodarilo touto technikou vytlačiť tak veľký formát poštovej známky. Už v minulom roku táto poštová známka získala viacero významných ocenení, najmä „Krištáľovú známku“ udeľovanú generálnym riaditeľom Slovenskej pošty, a.s. za najlepšie emisiu roka a cenu ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky za najkrajšiu známku roka. Vzhľadom na výnimočnosť tejto poštovej známky očakávame už v tomto roku významné medzinárodné ocenenia.


Autor (zdroj) popisu: Slovenská pošta, s. a. / POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov