Osobnosti: Mních Cyprián (1724 - 1775) - 300. výročie narodenia

Poštová známka v hárčekovej úprave z emisného radu Osobnosti pripomínajúca 300. výročie narodenia vzdelaného cestovateľa, ľudového liečiteľa, zberateľa, mnícha Cypriána (1724 - 1775).

26. 07. 2024

Výstavy, veľtrhy - informácie, reportáže, propagácia:
Postrehy z otvorenia výstavy TO NAJLEPŠIE Z TVORBY FRANTIŠKA HORNIAKA v Piešťanoch

Postrehy z otvorenia výstavy TO NAJLEPŠIE Z TVORBY FRANTIŠKA HORNIAKA v Piešťanoch
Autor: Karol Milan
Publikované: 18. 11. 2022 22:01
Aktualizované: 04. 12. 2022 22:01

Reportáž doplnená fotografiami z otvorenia výstavy TO NAJLEPŠIE Z TVORBY FRANTIŠKA HORNIAKA v Piešťanoch.

Výstava TO NAJLEPŠIE Z TVORBY FRANTIŠKA HORNIAKA v Piešťanoch


Po Zlatých Moravciach a Partizánskom sa umeniu Františka Horniaka dočkali i Piešťany v Dome umenia, kultúrnej pamiatke Slovenska. Čakanie na hlavného hosťa, ministra dopravy a výstavby SR p. Andreja Doležala si účastníci krátili prehliadkou vystavených diel v 16 výstavných paneloch a autogramiádou Františka Horniaka i Mariána Čapku zo Žiliny.

Už pred otvorením výstavy bola v obkľúčení príležitostná poštová priehradka s vybraným sortimentom slovenskej známkovej tvorby a dvoma príležitostnými poštovými pečiatkami. Moderátorka vernisáže výstavy PhDr. Edita Bjeloševičová, riaditeľka Domu umenia Piešťany, dala v úvode priestor pre dcéru F. Horniaka, ktorá zaspievala náročnú pieseň Věry Špinarovej – Jednoho dne se vrátiš.

Minister vlády SR vo svojom príhovore priznal svoj záujem o hlbšie poznanie procesu tvorby poštových známok, k čomu aj osobne navštívil ateliér F. Horniaka v Žikave.

Postrehy z otvorenia výstavy TO NAJLEPŠIE Z TVORBY FRANTIŠKA HORNIAKA v Piešťanoch

Postrehy z otvorenia výstavy TO NAJLEPŠIE Z TVORBY FRANTIŠKA HORNIAKA v Piešťanoch

Postrehy z otvorenia výstavy TO NAJLEPŠIE Z TVORBY FRANTIŠKA HORNIAKA v Piešťanoch

Postrehy z otvorenia výstavy TO NAJLEPŠIE Z TVORBY FRANTIŠKA HORNIAKA v Piešťanoch

Postrehy z otvorenia výstavy TO NAJLEPŠIE Z TVORBY FRANTIŠKA HORNIAKA v Piešťanoch

Postrehy z otvorenia výstavy TO NAJLEPŠIE Z TVORBY FRANTIŠKA HORNIAKA v Piešťanoch


Prítomný staronový primátor Piešťan p. Peter Jančovič veľmi kladne ohodnotil činnosť filatelistov v meste a ich prínos pre spoločenský a kultúrny život obyvateľom a návštevníkov mesta. Opäť sa potvrdilo, že aktívny klub filatelistov má podporu aj orgánov samosprávy ak svoje hobby prezentuje širokej verejnosti.

Kurátor výstavy, p. Martin Vančo, vedúci POFISu pripomenul, že „každý vie maľovať, ale málokto aj kresliť“ a poďakoval manželke F. Horniaka za vytváranie podmienok pre jeho tvorbu.

Slávnostné otvorenie výstavy zakončil hrou na saxafóne študent 4. ročníka Základnej umeleckej školy Piešťany.

V neformálnej besede, pri pohári vína z Topoľčianok, potvrdil aj umelecký riaditeľ súboru Lúčnica svoje prekvapenie z vysokej účastí na otvorení výstavy. Prejavil tiež záujem o vydanie emisie poštovej známky k 75. výročiu založenia súboru Lúčnica v roku 2023.

Postrehy z otvorenia výstavy TO NAJLEPŠIE Z TVORBY FRANTIŠKA HORNIAKA v Piešťanoch


Prítomných filatelistov potešil zástupca generálneho riaditeľa Slovenskej pošty, a.s. p. Teodor Kvapil, ktorý potvrdil, že i cez vysoké náklady na výrobu poštových známok oceľorytinou z plochých dosiek, bude ich tlač touto technikou aj naďalej pokračovať. Hlavným dôvodom je aj vysoký obdiv vo svete z umenia tvorcov poštových emisií Slovenska.

A čo najviac potvrdzujú takéto spoločenské akcie? V dnešných časoch, kedy politika ľudí rozdeľuje a doba prináša obavy z blízkej budúcnosti, tak umenie ľudí spája. A tvorba F. Horniaka je skutočným umením. ktoré, ako sa vyjadril minister vlády SR, prináša nové priateľstva medzi ľuďmi a rozširuje ich intelektuálnu úroveň.

Poďakovanie si zaslúži najmä p. Alexander Urminský, člen Klubu filatelistov 52-01 Piešťany, ktorý bol iniciátorom a scénaristom tejto výstavy F. Horniaka v Piešťanoch.

Môžem iba potvrdiť, že účastníci otvorenia výstavy z blízkeho okolia, ale i z ďaleka boli veľmi spokojní z vydarenej spoločenskej akcie.


Postrehy z otvorenia výstavy TO NAJLEPŠIE Z TVORBY FRANTIŠKA HORNIAKA v Piešťanoch

Postrehy z otvorenia výstavy TO NAJLEPŠIE Z TVORBY FRANTIŠKA HORNIAKA v Piešťanoch

Postrehy z otvorenia výstavy TO NAJLEPŠIE Z TVORBY FRANTIŠKA HORNIAKA v Piešťanoch

Postrehy z otvorenia výstavy TO NAJLEPŠIE Z TVORBY FRANTIŠKA HORNIAKA v Piešťanoch

Postrehy z otvorenia výstavy TO NAJLEPŠIE Z TVORBY FRANTIŠKA HORNIAKA v Piešťanoch

Postrehy z otvorenia výstavy TO NAJLEPŠIE Z TVORBY FRANTIŠKA HORNIAKA v Piešťanoch

Postrehy z otvorenia výstavy TO NAJLEPŠIE Z TVORBY FRANTIŠKA HORNIAKA v Piešťanoch

Postrehy z otvorenia výstavy TO NAJLEPŠIE Z TVORBY FRANTIŠKA HORNIAKA v Piešťanoch

Postrehy z otvorenia výstavy TO NAJLEPŠIE Z TVORBY FRANTIŠKA HORNIAKA v Piešťanoch

Postrehy z otvorenia výstavy TO NAJLEPŠIE Z TVORBY FRANTIŠKA HORNIAKA v Piešťanoch


__________ . _________


Na otvorení bola zriadená príležitostná poštová priehradka a boli k dispozícii dve príležitostné poštové pečiatky s domicilom pošty PIEŠŤANY 1. Organizátori pripravili známku s personalizovaným kupónom s vyobrazením Františka Horniaka pri práci.

Príležitostná poštová pečiatka Dom umenia v Piešťanoch - Národná kultúrna pamiatka
Príležitostná poštová pečiatka Otvorenie výstavy TO NAJLEPŠIE Z TVORBY FRANTIŠKA HORNIAKA (Piešťany)


Postrehy z otvorenia výstavy TO NAJLEPŠIE Z TVORBY FRANTIŠKA HORNIAKA v Piešťanoch

Postrehy z otvorenia výstavy TO NAJLEPŠIE Z TVORBY FRANTIŠKA HORNIAKA v Piešťanoch

Postrehy z otvorenia výstavy TO NAJLEPŠIE Z TVORBY FRANTIŠKA HORNIAKA v Piešťanoch


Autor: Karol Milan

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov