Aktuálne informácie zo Svazu českých filatelistů

Prehľad aktuálnych informácii zo Svazu českých filatelistů ako ich prináša české zväzové periodikum Informace SČF.

20. 11. 2022

Výstavy známkovej tvorby:
Výstava TO NAJLEPŠIE Z TVORBY FRANTIŠKA HORNIAKA v Partizánskom

Výstava TO NAJLEPŠIE Z TVORBY FRANTIŠKA HORNIAKA v Partizánskom
Miesto: Výstavná sieň Domu kultúry, Makarenkova 214, Partizánske
Vstup: Bližšie neurčený
Dátum: 13. 10. 2022 - 26. 10. 2022

Pozvanie na slávnostnú vernisáž a samotnú výstavu TO NAJLEPŠIE Z TVORBY FRANTIŠKA HORNIAKA v Partizánskom.


Mesto Partizánske, Mestská umelecká agentúra Partizánske, KF 52-40 Partizánske a Slovenská pošta, a.s., si vás dovoľujú pozvať na otvorenie výstavy TO NAJLEPŠIE Z TVORBY FRANTIŠKA HORNIAKA, ktoré sa uskutoční 13. 10. 2022 od 15:00 v Dome kultúry v Partizánskom. Výstava bude otvorená pre verejnosť od 14. do 26. októbra 2022.

Výstava TO NAJLEPŠIE Z TVORBY FRANTIŠKA HORNIAKA v Partizánskom


Súčasťou vernisáže výstavy bude Slávnostné vyhlásenie výsledkov ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2021.

Na vernisáži bude zriadená príležitostná poštová priehradka a bude k dispozícii príležitostná poštová pečiatka s domicilom pošty PARTIZÁNSKE 1.

Príležitostná poštová pečiatka Otvorenie výstavy TO NAJLEPŠIE Z TVORBY FRANTIŠKA HORNIAKA (Partizánske)


Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© Jozef Šiarik

© www.pofis.sk


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov