Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2023/3 (119)

Nové číslo filatelistického informačného bulletinu Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku SV. GABRIEL.

19. 09. 2023

Zväzové akcie (ZSF, SČF):
Slávnostné vyhlásenie výsledkov ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2021

Slávnostné vyhlásenie výsledkov ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2021
Miesto: Výstavná sieň Domu kultúry, Makarenkova 214, Partizánske
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 13. 10. 2022

Pozvanie na slávnostné vyhlásenie výsledkov Ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku roka 2021.


Slávnostné vyhlásenie výsledkov Ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku roka 2021 sa uskutoční v rámci vernisáže výstavy TO NAJLEPŠIE Z TVORBY FRANTIŠKA HORNIAKA v Partizánskom.

Výstava TO NAJLEPŠIE Z TVORBY FRANTIŠKA HORNIAKA v Partizánskom


Na podujatí bude zriadená príležitostná poštová priehradka a bude k dispozícii príležitostná poštová pečiatka s domicilom pošty PARTIZÁNSKE 1.

Príležitostná poštová pečiatka Vyhlásenie výsledkov ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2021Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© Jozef Šiarik

© www.pofis.sk


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov