Celoslovenská zberateľská burza v Košiciach

Pozvanie na celoslovenskú zberateľskú burzu v Košiciach.

11. 06. 2023

Poštový lístok s prítlačou:
Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku roka 2021 (Poštová história)

Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku roka 2021 (Poštová história)
Deň vydania: 13. 10. 2022
 

Poštový (korešpondenčný) lístok s natlačenou známkou Poštová história s prítlačou k vyhláseniu výsledkov Ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku 2021.


Textový motív: 1. MIESTO V ANKETE O NAJKRAJŠIU / SLOVENSKÚ POŠTOVÚ ZNÁMKY ROKA 2021

Obrazový motív: Víťazná poštová známka Umenie: Klaňanie troch kráľov zo Zlatých Moraviec (okolo r. 1450).

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov