Svetová výstava poštových známok EFIRO 2024 - Zlaté ťaženie slovenskej filatelie pokračuje (česky)

Zhodnotenie svetovej výstavy EFIRO 2024 v Bukurešti dlhoročným úspešným vystavovateľom, nie však porotcom, Jaromírom Petříkom.

17. 07. 2024

Poštový lístok s prítlačou:
Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku roka 2021

Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku roka 2021
Deň vydania: 13. 10. 2022
Nominálna hodnota: 0,65 €

Poštový (korešpondenčný) lístok s natlačenou známkou Poštová história s prítlačou k vyhláseniu výsledkov Ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku 2021.


Textový motív: 1. MIESTO V ANKETE O NAJKRAJŠIU / SLOVENSKÚ POŠTOVÚ ZNÁMKY ROKA 2021

Obrazový motív: Víťazná poštová známka Umenie: Klaňanie troch kráľov zo Zlatých Moraviec (okolo r. 1450).

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov