Československo po roku 1945 - Poďme na huby II.

Predstavenie emisie československý poštových známok Jedovaté huby z roku 1989 so zameraním na jej tematické využitie i možnosti špecializácie.

19. 08. 2023

Príležitostná pečiatka:
Vyhlásenie výsledkov ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2021

Vyhlásenie výsledkov ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2021
Deň používania: 13. 10. 2022
 
Pošta: PARTIZÁNSKE 1
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Partizánskom pri príležitosti vyhlásenia Ankety o najkrajšiu poštovú známku Slovenska za rok 2021.


Textový motív: ANKETA O NAJKRAJŠIU POŠTOVÚ ZNÁMKU 2021

Obrazový motív: Motív z najkrajšej poštovej známky roku 2020 - Umenie: Klaňanie troch kráľov zo Zlatých Moraviec (okolo r. 1450): Skupina postáv s Pannou Máriou s Ježišom na kolenách a troma vekom odlíšiteľnými kráľmi. Najstarší z nich, bez koruny na hlave, kľačí a bozkáva Ježišovu ruku. Dvaja mladší navzájom komunikujú, na hlavách majú koruny zvýraznené svätožiarami.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov