Nationwide Collectors Bourse in Kosice (Slovakia)

Invitation to the Nationwide collectors bourse in Kosice (Slovakia).

16. 06. 2024

Commemorative Postmark:
Announcement of the results of the Public poll for the most Beautiful Slovak Stamp of 2021

Announcement of the results of the Public poll for the most Beautiful Slovak Stamp of 2021
Day of use: 13. 10. 2022
 
Post office: PARTIZÁNSKE 1
Colour: black

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postmark used in Partizanske on the occasion of the announcement of results of the Public poll for the most Beautiful Slovak Stamp of 2020.


Text motifs: ANKETA O NAJKRAJŠIU POŠTOVÚ ZNÁMKU 2021

Pictorial motifs: Motív z najkrajšej poštovej známky roku 2020 - Umenie: Klaňanie troch kráľov zo Zlatých Moraviec (okolo r. 1450): Skupina postáv s Pannou Máriou s Ježišom na kolenách a troma vekom odlíšiteľnými kráľmi. Najstarší z nich, bez koruny na hlave, kľačí a bozkáva Ježišovu ruku. Dvaja mladší navzájom komunikujú, na hlavách majú koruny zvýraznené svätožiarami.

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists