Publishing of the Monograph of Stamps of Slovakia 1939 to 1945

Information about the publishing of the long-awaited two-part monograph Ondrej Földes: Monographs of stamps of Slovakia 1939 to 1945 and the possibility of ordering it.

26. 01. 2023

Commemorative Postmark:
Announcement of the results of the Public poll for the most Beautiful Slovak Stamp of 2021

Announcement of the results of the Public poll for the most Beautiful Slovak Stamp of 2021
Day of use: 13. 10. 2022
 
Post office: PARTIZÁNSKE 1
Colour: black

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postmark used in Partizanske on the occasion of the announcement of results of the Public poll for the most Beautiful Slovak Stamp of 2020.


Text motifs: ANKETA O NAJKRAJŠIU POŠTOVÚ ZNÁMKU 2021

Pictorial motifs: Motív z najkrajšej poštovej známky roku 2020 - Umenie: Klaňanie troch kráľov zo Zlatých Moraviec (okolo r. 1450): Skupina postáv s Pannou Máriou s Ježišom na kolenách a troma vekom odlíšiteľnými kráľmi. Najstarší z nich, bez koruny na hlave, kľačí a bozkáva Ježišovu ruku. Dvaja mladší navzájom komunikujú, na hlavách majú koruny zvýraznené svätožiarami.

Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists