Osobnosti: Jozef Gregor Tajovský (1874 - 1940) - 150. výročie narodenia

Poštová známka z emisného radu Osobnosti pripomínajúca 150. výročie narodenia slovenského prozaika, dramatika, básnika, redaktora, učiteľa, úradníka a politika Jozefa Gregora Tajovského (1874 - 1940).

18. 10. 2024

Nové vydania, inaugurácie, najkrajšie známky, súťaže:
Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2021

Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2021
Autor: Zväz slovenských filatelistov (ZSF)
Publikované: 27. 05. 2022 23:24
Aktualizované: 01. 09. 2022 23:24

Oznámenie o usporiadaní ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku a najkrajšiu obálku prvého dňa (FDC) vydanú v roku 2021.

Zväz slovenských filatelistov vyhlasuje v spolupráci so Slovenskou poštou, a. s. a filatelistickým portálom www.postoveznamky.sk verejnú anketu o najkrajšiu slovenskú poštovú známku a najkrajšiu obálku prvého dňa (FDC) vydanú v roku 2021.
Anketa, ako každý rok, poslúži na spoznanie názoru filatelistickej verejnosti na súčasnú slovenskú známkovú tvorbu a prispeje k jej ďalšiemu smerovaniu. Preto, čím viac hlasov, tým objektívnejšie budú výsledky.

Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2021


Prehľadnú tabuľku s popisom a pod ním vyobrazenie všetkých slovenských poštových známok vydaných v roku 2021 nájdete na stránke: Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2021.

__________ . __________

Účastníci ankety odpovedia na nasledujúcu anketovú otázku:

Ktorú slovenskú poštovú známku vydanú v roku 2021 považujete za najkrajšiu?

V prípade záujmu môžu odpovedať aj na ďalšiu otázku (nepovinné):

Ktorú obálku prvého dňa (FDC) vydanú v roku 2021 považujete za najkrajšiu?

Organizátori ankety ocenia, ak pridáte aj svoj názor na budúcnosť námetov slovenskej známkovej tvorby (nepovinné):

Aký námet (motív) navrhujete spracovať na slovenských známkach v budúcich rokoch?


V odpovedi uveďte len jednu poštovú a jednu obálku prvého dňa.

__________ . __________

Vaše hlasy posielajte

cez anketový formulár na webovej stránke Zväzu slovenských filatelistov (ZSF):
slovenskafilatelia.sk/anketa-2021/

emailom s uvedením vašej poštovej adresy na emailovú adresu Zväzu slovenských filatelistov (ZSF):
anketa@slovenskafilatelia.sk

poštou s uvedením vašej poštovej adresy na poštovú adresu Zväzu slovenských filatelistov (ZSF):
Zväz slovenských filatelistov, Radlinského 9, 812 11 Bratislava 1, heslo: Anketa 2021


Uzávierka ankety je 30. septembra 2022


Neváhajte a svoj hlas zašlite ešte dnes!
Prispejete k vyššej objektívnosti výsledkov a získate zaujímavý filatelistický suvenír.

ĎAKUJEME!


Každý účastník ankety s platným hlasom získa poštový lístok vydaný Slovenskou poštou, a. s. s prítlačou najkrajšej známky roku a poďakovaním od organizátorov, pečiatkovaný príležitostnou poštovou pečiatkou k vyhláseniu výsledkov ankety.

Vydané známky boli priebežne reprodukované v časopise SLOVENSKÁ FILATELIA a sú uvedené na internetových stránkach POFISu www.pofis.sk a na filatelistickom portáli www.postoveznamky.sk.


Autor: Zväz slovenských filatelistov (ZSF)

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov