Actual information from the Union of Czech Philatelists

Review of the most recent information from the Union of Czech Philatelists as provided by the journal Informace SČF.

20. 11. 2022

New releases, inaugurations, the most beautiful stamps, competitions:
Public poll for the most beautiful Slovak postage stamp of 2021

Public poll for the most beautiful Slovak postage stamp of 2021
Author: Vojtech Jankovič
Published: 27. 05. 2022 23:24
Updated: 01. 09. 2022 23:24

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Information about the Public poll for the most beautiful Slovak postage stamp and first day cover (FDC) issued in 2021.

Zväz slovenských filatelistov vyhlasuje v spolupráci so Slovenskou poštou, a. s. a filatelistickým portálom www.postoveznamky.sk verejnú anketu o najkrajšiu slovenskú poštovú známku a najkrajšiu obálku prvého dňa (FDC) vydanú v roku 2021.
Anketa, ako každý rok, poslúži na spoznanie názoru filatelistickej verejnosti na súčasnú slovenskú známkovú tvorbu a prispeje k jej ďalšiemu smerovaniu. Preto, čím viac hlasov, tým objektívnejšie budú výsledky.

Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2021


Prehľadnú tabuľku s popisom a pod ním vyobrazenie všetkých slovenských poštových známok vydaných v roku 2021 nájdete na stránke: Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2021.

__________ . __________

Účastníci ankety odpovedia na nasledujúcu anketovú otázku:

Ktorú slovenskú poštovú známku vydanú v roku 2021 považujete za najkrajšiu?

V prípade záujmu môžu odpovedať aj na ďalšiu otázku (nepovinné):

Ktorú obálku prvého dňa (FDC) vydanú v roku 2021 považujete za najkrajšiu?

Organizátori ankety ocenia, ak pridáte aj svoj názor na budúcnosť námetov slovenskej známkovej tvorby (nepovinné):

Aký námet (motív) navrhujete spracovať na slovenských známkach v budúcich rokoch?


V odpovedi uveďte len jednu poštovú a jednu obálku prvého dňa.

__________ . __________

Vaše hlasy posielajte

cez anketový formulár na webovej stránke Zväzu slovenských filatelistov (ZSF):
slovenskafilatelia.sk/anketa-2021/

emailom s uvedením vašej poštovej adresy na emailovú adresu Zväzu slovenských filatelistov (ZSF):
anketa@slovenskafilatelia.sk

poštou s uvedením vašej poštovej adresy na poštovú adresu Zväzu slovenských filatelistov (ZSF):
Zväz slovenských filatelistov, Radlinského 9, 812 11 Bratislava 1, heslo: Anketa 2021


Uzávierka ankety je 30. septembra 2022


Neváhajte a svoj hlas zašlite ešte dnes!
Prispejete k vyššej objektívnosti výsledkov a získate zaujímavý filatelistický suvenír.

ĎAKUJEME!


Každý účastník ankety s platným hlasom získa poštový lístok vydaný Slovenskou poštou, a. s. s prítlačou najkrajšej známky roku a poďakovaním od organizátorov, pečiatkovaný príležitostnou poštovou pečiatkou k vyhláseniu výsledkov ankety.

Vydané známky boli priebežne reprodukované v časopise SLOVENSKÁ FILATELIA a sú uvedené na internetových stránkach POFISu www.pofis.sk a na filatelistickom portáli www.postoveznamky.sk.


Author: Vojtech Jankovič

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists