Ponuka známok rôznych európskych krajín emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

Výhodná ponuka väčšinou samostatných známok viacerých európskych krajín vydaných v rámci spoločnej emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

01. 02. 2024

Výstavy známkovej tvorby:
Výstava TO NAJLEPŠIE Z TVORBY FRANTIŠKA HORNIAKA v Zlatých Moravciach

Výstava TO NAJLEPŠIE Z TVORBY FRANTIŠKA HORNIAKA v Zlatých Moravciach
Miesto: Mestské stredisko kultúry a športu, Nám. A. Hlinku 1., Zlaté Moravce
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 09. 06. 2022 - 30. 06. 2022

Pozvanie na výstavu TO NAJLEPŠIE Z TVORBY FRANTIŠKA HORNIAKA v Zlatých Moravciach. Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutoční vo štvrtok 9. júna 2022 o 15:00 hod.


Spolok pre záchranu kultúrneho a prírodného dedičstva našich predkov Zlaté Moravce, mesto Zlaté Moravce a Slovenská pošta, a.s., si vás dovoľujú pozvať na otvorenie výstavy TO NAJLEPŠIE Z TVORBY FRANTIŠKA HORNIAKA, ktoré sa uskutoční 9. 6. 2022 od 15:00 v Mestskom stredisku kultúry a športu v Zlatých Moravciach, Nám. A. Hlinku 1. Výstava potrvá do 17. júna 2022.


Výstava TO NAJLEPŠIE Z TVORBY FRANTIŠKA HORNIAKA


Výstava bude spojená s uvedením poštovej známky Umenie – Klaňanie troch kráľov zo Zlatých Moraviec.

Poštová známka Umenie: Klaňanie troch kráľov zo Zlatých Moraviec (okolo r. 1450)


Na otvorení bude zriadená príležitostná poštová priehradka a bude k dispozícii príležitostná poštová pečiatka s domicilom pošty ZLATÉ MORAVCE 1.

Príležitostná poštová pečiatka Otvorenie výstavy TO NAJLEPŠIE Z TVORBY FRANTIŠKA HORNIAKA


Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© www.slovenskafilatelia.sk

© www.pofis.sk

© Výstava „To najlepšie z tvorby Františka Horniaka“


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov