Umenie: Aleš Votava (1962 – 2001) - Skice masiek

Poštová známka z edičného radu UMENIE s vyobrazením skíc masiek Aleša Votavu pre divadelné predstavenie Orfeus a Eurydika.

21. 10. 2022

Príležitostná pečiatka:
Otvorenie výstavy TO NAJLEPŠIE Z TVORBY FRANTIŠKA HORNIAKA

Otvorenie výstavy TO NAJLEPŠIE Z TVORBY FRANTIŠKA HORNIAKA
Deň používania: 09. 06. 2022
 
Pošta: ZLATÉ MORAVCE 1
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Zlatých Moravciach pri príležitosti otvorenia výstavy TO NAJLEPŠIE Z TVORBY FRANTIŠKA HORNIAKA.


Textový motív: OTVORENIE VÝSTAVY FRANTIŠKA HORNIAKA / TO NAJLEPŠIE Z TVORBY

Obrazový motív: Detail z rytiny poštovej známky Klaňanie troch kráľov.

Tematický popis a súvislosti:

František Horniak patrí medzi popredných svetových rytcov poštových známok, za realizáciu ktorých Slovenská pošta, a.s., získala množstvo prestížnych medzinárodných ocenení. Rodák zo Žikavy pri Zlatých Moravciach absolvoval v roku 1975 Odbor plošného a plastického spracovania kovov na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Kremnici. Praktické vedomosti z tohto odboru využil po roku 1981 pri tvorbe rytých poštových pečiatok ako zamestnanec Technickej ústredne spojov v Bratislave. Tesne pred rozdelením Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v roku 1991 začal participovať aj na tvorbe poštových známok, ktorých do súčasnosti realizoval viac než 150.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov