What do we collect? ... stamps of Arab Sheikhdoms

Overview of various issues of postage stamps and "stamps" issued directly by Arab Sheikhdoms or with or even without their permission and distinguishing their philatelic value.

10. 12. 2023

Commemorative Postmark:
Opening of the exhibition THE BEST OF FRANTIŠEK HORNIAK`S WORKS (Zlaté Moravce)

Opening of the exhibition THE BEST OF FRANTIŠEK HORNIAK`S WORKS (Zlaté Moravce)
Day of use: 09. 06. 2022
 
Post office: ZLATÉ MORAVCE 1
Colour: black

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Occasional postmark used in Zlate Moravce on the occasion of the opening of the THE BEST OF FRANTIŠEK HORNIAK`S WORKS exhibition.


Text motifs: OTVORENIE VÝSTAVY FRANTIŠKA HORNIAKA / TO NAJLEPŠIE Z TVORBY

Pictorial motifs: Motív z poštovej známky Umenie: Klaňanie troch kráľov zo Zlatých Moraviec (okolo r. 1450): Skupina postáv s Pannou Máriou s Ježišom na kolenách a troma vekom odlíšiteľnými kráľmi. Najstarší z nich, bez koruny na hlave, kľačí a bozkáva Ježišovu ruku. Dvaja mladší navzájom komunikujú, na hlavách majú koruny zvýraznené svätožiarami.

Thematic description and context:

František Horniak patrí medzi popredných svetových rytcov poštových známok, za realizáciu ktorých Slovenská pošta, a.s., získala množstvo prestížnych medzinárodných ocenení. Rodák zo Žikavy pri Zlatých Moravciach absolvoval v roku 1975 Odbor plošného a plastického spracovania kovov na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Kremnici. Praktické vedomosti z tohto odboru využil po roku 1981 pri tvorbe rytých poštových pečiatok ako zamestnanec Technickej ústredne spojov v Bratislave. Tesne pred rozdelením Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v roku 1991 začal participovať aj na tvorbe poštových známok, ktorých do súčasnosti realizoval viac než 150.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists