Personalities: Monk Cyprian (1724 - 1775) - 300th birth anniversary

Postage stamp from the Personalities series commemorating the 300th anniversary of the birth of the educated traveler, folk healer, collector, monk Cyprian (1724 - 1775).

26. 07. 2024

Commemorative Postmark:
Opening of the exhibition THE BEST OF FRANTIŠEK HORNIAK`S WORKS (Partizánske)

Opening of the exhibition THE BEST OF FRANTIŠEK HORNIAK`S WORKS (Partizánske)
Day of use: 13. 10. 2022
 
Post office: PARTIZÁNSKE 1
Colour: black

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Occasional postmark used in Partizanske on the occasion of the opening of the THE BEST OF FRANTIŠEK HORNIAK`S WORKS exhibition.


Text motifs: TO NAJLEPŠIE Z TVORBY / FRANTIŠEK HORNIAK

Pictorial motifs: Rydlo, faksimile podpisu Františka Horniaka a akronym H66 (Horniak - 66 rokov).

Thematic description and context:

František Horniak patrí medzi popredných svetových rytcov poštových známok, za realizáciu ktorých Slovenská pošta, a.s., získala množstvo prestížnych medzinárodných ocenení. Rodák zo Žikavy pri Zlatých Moravciach absolvoval v roku 1975 Odbor plošného a plastického spracovania kovov na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Kremnici. Praktické vedomosti z tohto odboru využil po roku 1981 pri tvorbe rytých poštových pečiatok ako zamestnanec Technickej ústredne spojov v Bratislave. Tesne pred rozdelením Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v roku 1991 začal participovať aj na tvorbe poštových známok, ktorých do súčasnosti realizoval viac než 150.


Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists