Celoslovenská zberateľská burza v Košiciach

Pozvanie na celoslovenskú zberateľskú burzu v Košiciach.

16. 06. 2024

Poštová známka:
Vianoce 2021: Ľudová fajansa

Vianoce 2021: Ľudová fajansa
Deň vydania: 12. 11. 2021
Nominálna hodnota: T2 50g 
Rozmery známky: 26,5 x 33,9 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 1000000

Poštová známka vydaná k Vianociam v roku 2021 s námetom ľudovej fajnasy.


Textový motív: nie je

Obrazový motív: Madona s dieťaťom (Ignác Bizmayer).

Výtvarný návrh známky: Adrian Ferda

Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Vianoce 2021: Ľudová fajansa (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Tematický popis a súvislosti:

Ignác Bizmayer (20. 4. 1922, Košolná – 15. 8. 2019, Modra) patrí medzi vrcholných tvorcov keramickej figurálnej plastiky. Vychádzal z ľudovej fajansy, zo zvykov a tradícii slovenského ľudu, inšpiroval sa dielami Ferdiša Kostku, Heřmana Landsfelda, Frantu a Joža Úprku. Ako učeň a mladý zamestnanec Slovenskej ľudovej majoliky v Modre maľoval podľa predložených vzorov taniere, vázy, džbány väčších i menších rozmerov. Postupne vnášal do tvorby vlastnú inováciu a zdokonaľoval sa. Do jeho pozornosti sa dostala podoba závesných reliéfov, ktoré boli najskôr ryté, potom maľované. Figurálne plastiky a kompozície mali detaily sprvu domaľované štetcom, neskôr boli modelované výhradne prstami, v čom Ignác Bizmayer získal dokonalú majstrovskú zručnosť a zachytil živý výraz modelovaných výjavov.

Dielo Ignáca Bizmayera je zaraďované do viacerých okruhov: biblická tematika, motívy vinohradníckeho roka, zbojníci a jánošíkovské tradície, téma protifašistického odboja, kapely hudcov a sólisti, ženy a muži pri tradičných ľudových prácach, motívy trhov, svadobné motívy, zvieratká a vtáčiky, motívy detí. Vyhranená tematická skladba umožnila umelcovi variácie jednej témy vo viacerých stvárneniach, bola zdokonalená rokmi praxe na najvyššiu úroveň.

Medzi biblické témy Ignáca Bizmayera patrí keramický reliéf Madona. Vznikol v r. 1986, predstavuje Pannu Máriu s Ježiškom na rukách a s holubicou. Reliéfny tanier Klaňanie troch kráľov (1994) obsahuje na dne figurálny motív tradičnej betlehemských jasličiek s Ježišom a s Klaňaním sa Troch kráľov. Keramická plastika Ženy z Liptovskej Lúžnej (1981) v tradičnom odeve daného regiónu je ukážkou zimnej kompozície. Uvedené diela patria do zbierkového fondu SNM-Múzea Ľudovíta Štúra v Modre, ktoré spravuje i Galériu národného umelca Ignáca Bizmayera.

Medzi najvýznamnejšie ocenenia tvorby Ignáca Bizmayera patrí titul národný umelec (1982), Pocta Karola Plicku (1995) a Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj výtvarného umenia a figurálnej tvorby (2003).


Autor (zdroj) popisu: Mgr. Sylvia Hrdlovičová


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov