Personalities: Monk Cyprian (1724 - 1775) - 300th birth anniversary

Postage stamp from the Personalities series commemorating the 300th anniversary of the birth of the educated traveler, folk healer, collector, monk Cyprian (1724 - 1775).

26. 07. 2024

Postage Stamp:
Christmas 2021: Folk faience

Christmas 2021: Folk faience
Date of Issue: 12. 11. 2021
Face value: T2 50g 
Postage stamp dimensions: 26,5 x 33,9 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 50
Stamps in set: 1
Printing company: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Czech Republic
Printing technique: Offset
Amount printed: 1000000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postage stamp issued to the Christmas 2021 devoted to the folk faience.


Text motifs: nie je

Pictorial motifs: Madona s dieťaťom (Ignác Bizmayer).

Postage stamp artwork: Adrian Ferda

Original artwork(s):

Postage Stamp Christmas 2021: Folk faience (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Ignác Bizmayer (20. 4. 1922, Košolná – 15. 8. 2019, Modra) patrí medzi vrcholných tvorcov keramickej figurálnej plastiky. Vychádzal z ľudovej fajansy, zo zvykov a tradícii slovenského ľudu, inšpiroval sa dielami Ferdiša Kostku, Heřmana Landsfelda, Frantu a Joža Úprku. Ako učeň a mladý zamestnanec Slovenskej ľudovej majoliky v Modre maľoval podľa predložených vzorov taniere, vázy, džbány väčších i menších rozmerov. Postupne vnášal do tvorby vlastnú inováciu a zdokonaľoval sa. Do jeho pozornosti sa dostala podoba závesných reliéfov, ktoré boli najskôr ryté, potom maľované. Figurálne plastiky a kompozície mali detaily sprvu domaľované štetcom, neskôr boli modelované výhradne prstami, v čom Ignác Bizmayer získal dokonalú majstrovskú zručnosť a zachytil živý výraz modelovaných výjavov.

Dielo Ignáca Bizmayera je zaraďované do viacerých okruhov: biblická tematika, motívy vinohradníckeho roka, zbojníci a jánošíkovské tradície, téma protifašistického odboja, kapely hudcov a sólisti, ženy a muži pri tradičných ľudových prácach, motívy trhov, svadobné motívy, zvieratká a vtáčiky, motívy detí. Vyhranená tematická skladba umožnila umelcovi variácie jednej témy vo viacerých stvárneniach, bola zdokonalená rokmi praxe na najvyššiu úroveň.

Medzi biblické témy Ignáca Bizmayera patrí keramický reliéf Madona. Vznikol v r. 1986, predstavuje Pannu Máriu s Ježiškom na rukách a s holubicou. Reliéfny tanier Klaňanie troch kráľov (1994) obsahuje na dne figurálny motív tradičnej betlehemských jasličiek s Ježišom a s Klaňaním sa Troch kráľov. Keramická plastika Ženy z Liptovskej Lúžnej (1981) v tradičnom odeve daného regiónu je ukážkou zimnej kompozície. Uvedené diela patria do zbierkového fondu SNM-Múzea Ľudovíta Štúra v Modre, ktoré spravuje i Galériu národného umelca Ignáca Bizmayera.

Medzi najvýznamnejšie ocenenia tvorby Ignáca Bizmayera patrí titul národný umelec (1982), Pocta Karola Plicku (1995) a Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj výtvarného umenia a figurálnej tvorby (2003).


Author (source) of the description: Mgr. Sylvia Hrdlovičová


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists