Ponuka starších katalógov - Československo, Slovensko, Slovenský štát, Česko, Protektorát Čechy a Morava

Ponuka starších katalógov zameraných na Československa, Slovenska a Česka, vrátane Slovenského štátu 1913 - 1945 a Protektorátu Čechy a Morava.

12. 06. 2021

Poštová známka:
Umenie: Matthäus Merian (1593 – 1650) - Pohľad na Bratislavu zo severu

Umenie: Matthäus Merian (1593 – 1650) - Pohľad na Bratislavu zo severu
Deň vydania: 18. 10. 2021
Nominálna hodnota: 2,20 €
Rozmery známky: 54,4 x 44,4 mm
Forma tlačového listu: HA
Počet známok na tlačovom liste: 1
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ocelotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Náklad: 50000

Poštová známka z edičného radu UMENIE s vyobrazením medirytiny Matthäusa Meriana staršieho (1593 – 1650) s pohľadom na Bratislavu zo severu


Textový motív: nie je

Obrazový motív: Detail medirytiny s pohľadom na Bratislavský hrad a Bratislavu s Dómom svätého Martina

Výtvarný návrh známky: akad. mal. Rudolf Cigánik

Rytina známky: akad. mal. Rudolf Cigánik

Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Umenie: Matthäus Merian (1593 – 1650) - Pohľad na Bratislavu zo severu (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Tematický popis a súvislosti:

Matthäus Merian starší (22. septembra 1593, Bazilej - 19. júna 1650, Bad Schwalbach) bol švajčiarsky rytec a nakladateľ pôsobiaca predovšetkým vo Frankfurte nad Mohanom. Měděrytectví sa vyučil u Dietricha Meyera v Zürichu a potom pracoval vo Francúzsku, najmä v Paríži, v Holandsku a vo svätej ríši. Usadil sa neskôr vo Frankfurte nad Mohanom, kde sa svojím svokrom Theodorom de Bry viedol rozsiahlu mědiryteckou dielňu. V rokoch 1631-1632 v jeho dielni pracoval český grafik a kresliar Václav Hollar.

Z jeho rytín je potrebné uviesť najmä zbierku grafík európskych miest Topographie Germaniae (text od Martina Zeillera, vo Frankfurte od r. 1640; dokončené až po Merianově smrti r. 1688, spolu 30 zväzkov a cez 2000 rytín). Obrazy miest i krajín, ktoré Merian vykonal, vynikajú výbornou perspektívou, menej cenené sú ilustrácie, ktorými obohatil početné knihy, ako Theatrum europaeum, veľké dielo zo súčasných dejín, bibliu, Gottfriedovu Chronik a iné.


Autor (zdroj) popisu: Wikipedia - slobodná encyklopédia


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov