Looking-buying for red meter Michalovce Pivovar Slovensko

Looking for the red meter Michalovce Pivovar from the Slovak State period 1939 - 45

13. 02. 2021

Postage Stamp:
Art: Matthäus Merian (1593 - 1650) - View of Bratislava from the north

Art: Matthäus Merian (1593 - 1650) - View of Bratislava from the north
Date of Issue: 18. 10. 2021
Face value: 2,20 €
Postage stamp dimensions: 54,4 x 44,4 mm
Printing sheet form: HA
Stamps in printing sheet: 1
Stamps in set: 1
Printing company: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Czech Republic
Printing technique: Recess printing from flat plates combined with offset
Amount printed: 50000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postage stamp from the ART series depicting the copperplate engraving by Matthäus Merian, the Elder (1593 - 1650) depicting a view of Bratislava from the north


Text motifs: nie je

Pictorial motifs: Detail medirytiny s pohľadom na Bratislavský hrad a Bratislavu s Dómom svätého Martina

Postage stamp artwork: akad. mal. Rudolf Cigánik

Postage stamp engraving: akad. mal. Rudolf Cigánik

Original artwork(s):

Postage Stamp Art: Matthäus Merian (1593 - 1650) - View of Bratislava from the north (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Matthäus Merian starší (22. septembra 1593, Bazilej - 19. júna 1650, Bad Schwalbach) bol švajčiarsky rytec a nakladateľ pôsobiaca predovšetkým vo Frankfurte nad Mohanom. Měděrytectví sa vyučil u Dietricha Meyera v Zürichu a potom pracoval vo Francúzsku, najmä v Paríži, v Holandsku a vo svätej ríši. Usadil sa neskôr vo Frankfurte nad Mohanom, kde sa svojím svokrom Theodorom de Bry viedol rozsiahlu mědiryteckou dielňu. V rokoch 1631-1632 v jeho dielni pracoval český grafik a kresliar Václav Hollar.

Z jeho rytín je potrebné uviesť najmä zbierku grafík európskych miest Topographie Germaniae (text od Martina Zeillera, vo Frankfurte od r. 1640; dokončené až po Merianově smrti r. 1688, spolu 30 zväzkov a cez 2000 rytín). Obrazy miest i krajín, ktoré Merian vykonal, vynikajú výbornou perspektívou, menej cenené sú ilustrácie, ktorými obohatil početné knihy, ako Theatrum europaeum, veľké dielo zo súčasných dejín, bibliu, Gottfriedovu Chronik a iné.


Author (source) of the description: Wikipedia - slobodná encyklopédia


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists