Public poll for the most beautiful Slovak postage stamp of 2023

Information about the Public poll for the most beautiful Slovak postage stamp and first day cover (FDC) issued in 2023.

25. 04. 2024

Postage Stamp:
Art: Matthäus Merian (1593 - 1650) - View of Bratislava from the North

Art: Matthäus Merian (1593 - 1650) - View of Bratislava from the North
Date of Issue: 18. 10. 2021
Face value: 2,20 €
Postage stamp dimensions: 54,4 x 44,4 mm
Printing sheet form: HA
Stamps in printing sheet: 1
Stamps in set: 1
Printing company: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Czech Republic
Printing technique: Recess printing from flat plates combined with offset
Amount printed: 50000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postage stamp from the ART series depicting the copperplate engraving by Matthäus Merian, the Elder (1593 - 1650) depicting a view of Bratislava from the North.


Text motifs: známka - nie je; hárček (spodný okraj) - POHĽAD NA BRATISLAVU / MATTHÄUS MERIAN (1593 – 1650) / SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA BRATISLAVA + nápisy v latinčine, ktoré sú súčasťou diela

Pictorial motifs: Medirytina s pohľadom na Bratislavský hrad a Bratislavu s Dómom svätého Martina a vežami mestského opevnenia.

Postage stamp artwork: akad. mal. Rudolf Cigánik

Souvenir sheet artwork: akad. mal. Rudolf Cigánik

Postage stamp engraving: akad. mal. Rudolf Cigánik

Souvenir sheet engraving: akad. mal. Rudolf Cigánik

Souvenir sheet format:

Postage Stamp Art: Matthäus Merian (1593 - 1650) - View of Bratislava from the North (Souvenir sheet format)


Original artwork(s):

Postage Stamp Art: Matthäus Merian (1593 - 1650) - View of Bratislava from the North (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Matthäus Merian starší (22. septembra 1593, Bazilej - 19. júna 1650, Bad Schwalbach) bol švajčiarsky rytec a nakladateľ pôsobiaci predovšetkým vo Frankfurte nad Mohanom. Medirytectvu sa vyučil u Dietricha Meyera v Zürichu a potom pracoval vo Francúzsku, najmä v Paríži, v Holandsku a vo Svätej ríši. Usadil sa neskôr vo Frankfurte nad Mohanom, kde sa svojím svokrom Theodorom de Bry viedol rozsiahlu mediryteckú dielňu. V rokoch 1631-1632 v jeho dielni pracoval český grafik a kresliar Václav Hollar.

Z jeho rytín je potrebné uviesť najmä zbierku grafík európskych miest Topographie Germaniae (text od Martina Zeillera, vo Frankfurte od r. 1640; dokončené až po Merianovej smrti v roku 1688, spolu 30 zväzkov a cez 2000 rytín). Obrazy miest i krajín, ktoré Merian realizoval, vynikajú výbornou perspektívou, menej cenené sú ilustrácie, ktorými obohatil početné knihy, ako Theatrum europaeum, veľké dielo zo súčasných dejín, bibliu, Gottfriedovu Chronik a iné.


Author (source) of the description: Wikipedia - slobodná encyklopédia


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists