Osobnosti: Jozef Gregor Tajovský (1874 - 1940) - 150. výročie narodenia

Poštová známka z emisného radu Osobnosti pripomínajúca 150. výročie narodenia slovenského prozaika, dramatika, básnika, redaktora, učiteľa, úradníka a politika Jozefa Gregora Tajovského (1874 - 1940).

18. 10. 2024

Poštová známka:
Krásy našej vlasti: Kalvária v Banskej Štiavnici

Krásy našej vlasti: Kalvária v Banskej Štiavnici
Deň vydania: 10. 09. 2021
Nominálna hodnota: 1,85 €
Rozmery známky: 44,4 x 27,2 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 6
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ocelotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Náklad: 120000

Príležitostná poštová známka z emisného radu Krásy našej vlasti venovaná Kalvárii v Banskej Štiavnici.


Textový motív: KALVÁRIA V BANSKEJ ŠTIAVNICI

Obrazový motív: Priečelie Horného kostola na Kalvárii v Banskej Štiavnici, detaily malieb.

Výtvarný návrh známky: Prof. akad. mal. Dušan Kállay

Rytina známky: František Horniak

Upravený tlačový list:

Poštová známka Krásy našej vlasti: Kalvária v Banskej Štiavnici (Upravený tlačový list)


Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Krásy našej vlasti: Kalvária v Banskej Štiavnici (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Tematický popis a súvislosti:

Pôsobivý barokový sakrálny celok a zároveň neprehliadnuteľná krajinná dominanta sa zaraďuje medzi najkrajšie objekty tohto typu v Európe. Premyslenou súhrou architektúry a diel sochárstva, maliarstva a umeleckého remesla s prírodným prostredím doslova vtiahne návštevníkov do príbehu Ježišovej poslednej cesty.

Iniciátorom vybudovania Banskoštiavnickej kalvárie bol páter František Perger z miestnej komunity Jezuitov. Základný kameň Horného kostola bol položený 14. septembra 1744. Autorom stavebného projektu bol Samuel Mikovíny. Presne o sedem rokov od začatia prác, 14. septembra 1751, bol celý komplex dokončený a slávnostne vysvätený.

Komplex sakrálnych objektov na strmom kopci Scharffenberg bol vybudovaný z darov bohatých ťažiarov, hodnostárov i jednoduchých baníckych rodín. Donátorov pripomínajú erby na priečeliach jednotlivých zastavení. Banskoštiavnická kalvária svojou koncepciou prekračuje rámec zaužívaných stvárnení Krížovej cesty v podobe štrnástich zastavení. Štruktúrou, priestorovým rozložením aj charakterom zobrazených výjavov symbolizuje posolstvo dejín spásy originálne, veľkoryso a na vysokej umeleckej úrovni. Pašiový príbeh sa vďaka tomu dramatizuje až do scénickej polohy umocnenej zasadením do reálnej krajiny. Architektonický komplex tvorí 17 zastavení, ďalej tri kostoly (Dolný kostol, Sväté schody a Horný kostol), zastavenie Žalár (Ecce homo) a Svätý hrob, jediný objekt postavený na opačnej, východnej strane kopca.

Autorom interiérovej freskovej výzdoby je maliar Anton Schmidt a sochárska výzdoba je pripisovaná dielni Dionýza Stanettiho. Každá z kaplniek predstavuje prostredníctvom umelecky spracovaných drevených reliéfov s typickou barokovou teatrálnosťou jeden z kľúčových okamihov Ježišovho umučenia či udalosti z jeho života.

Obnovu, ochranu a znovuoživenie Banskoštiavnickej kalvárie zabezpečuje od začiatku roku 2008 občianske združenie Kalvársky fond, ktoré po viac ako polstoročí nadviazalo na záslužnú činnosť rovnomenného spolku pôsobiaceho od vzniku Kalvárie až do nástupu komunistického režimu.


Autor (zdroj) popisu: Martin Macharik


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov