Nové číslo časopisu FIP Flash 136 – JANUARY 2024

Nové číslo informačného časopisu Svetovej filatelistickej federácie FIP Flash.

16. 02. 2024

Inaugurácie známok:
Slávnostná inaugurácia poštovej známky Krásy našej vlasti: Kalvária v Banskej Štiavnici

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Krásy našej vlasti: Kalvária v Banskej Štiavnici
Miesto: Kostol Sv. Kataríny, Nám. sv. Trojice 16/12, Banská Štiavnica
Vstup: Len na pozvánky
Dátum: 10. 09. 2021

Informácia o slávnostnej inaugurácii poštovej známky Krásy našej vlasti: Kalvária v Banskej Štiavnici.


Poštová známka Krásy našej vlasti: Kalvária v Banskej Štiavnici

Inaugurácia poštovej známky Krásy našej vlasti: Kalvária v Banskej Štiavnici sa uskutoční 10. septembra 2021 v rámci podujatia Salamandrové dni. Slávnostná inaugurácia bude súčasťou prvého bloku programu v kostole Sv. Kataríny cca okolo 14.45. Podujatie je len pre pozvaných hostí a bude vysielané naživo na veľkoplošnej obrazovke.

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Krásy našej vlasti: Kalvária v Banskej Štiavnici

Na akcii zriaďuje Slovenská pošta/POFIS príležitostnú poštovú priehradku, kde si budú môcť záujemcovia zakúpiť produkty vydané ku kalvárii. Tá bude v prípade priaznivého počasia pod slávobránou Antona Schmidta pri kostole sv. Kataríny a v prípade nepriaznivého počasia v Infocentre na Trojičnom námestí (cca 50 m od kostola sv. Kataríny).Mapa s vyznačeným miestom konania:


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov