Actual information from the Union of Czech Philatelists

Review of the most recent information from the Union of Czech Philatelists as provided by the journal Informace SČF.

17. 07. 2023

Stamp Inaugurations:
Ceremonial inauguration of the postage stamp Beauties of our Homeland: Calvary in Banská Štiavnica

Ceremonial inauguration of the postage stamp Beauties of our Homeland: Calvary in Banská Štiavnica
Location: Kostol Sv. Kataríny, Nám. sv. Trojice 16/12, Banská Štiavnica
Entry: Invitations only
Date: 10. 09. 2021

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Information on the ceremonial inauguration of the postage stamp Beauties of our Homeland: Calvary in Banska Stiavnica (Slovakia).


Poštová známka Krásy našej vlasti: Kalvária v Banskej Štiavnici

Inaugurácia poštovej známky Krásy našej vlasti: Kalvária v Banskej Štiavnici sa uskutoční 10. septembra 2021 v rámci podujatia Salamandrové dni. Slávnostná inaugurácia bude súčasťou prvého bloku programu v kostole Sv. Kataríny cca okolo 14.45. Podujatie je len pre pozvaných hostí a bude vysielané naživo na veľkoplošnej obrazovke.

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Krásy našej vlasti: Kalvária v Banskej Štiavnici

Na akcii zriaďuje Slovenská pošta/POFIS príležitostnú poštovú priehradku, kde si budú môcť záujemcovia zakúpiť produkty vydané ku kalvárii. Tá bude v prípade priaznivého počasia pod slávobránou Antona Schmidta pri kostole sv. Kataríny a v prípade nepriaznivého počasia v Infocentre na Trojičnom námestí (cca 50 m od kostola sv. Kataríny).Mapa s vyznačeným miestom konania:


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists