XVII. Letné paralympijské hry Paríž 2024 - Lukostreľba

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti konania XVII. Letných paralympijských hier Paríž 2024 s námetom lukostreľby.

28. 06. 2024

Poštová známka:
100. výročie horolezeckého klubu JAMES

100. výročie horolezeckého klubu JAMES
Deň vydania: 13. 08. 2021
Nominálna hodnota: 0,65 €
Rozmery známky: 26,5 x 33,9 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ofset v kombinácii so serigrafiou
Náklad: 750000

Poštová známka vydaná pri príležitosti 100. výročia založenia horolezeckého klubu JAMES.


Textový motív: 100 ROKOV HORLEZECKÉHO SPOLKU JAMES

Obrazový motív: Zakuklený horolezec odpočívajúci pod skalou - detail inštalácie autorovej sochy „Bivak“ na stene Lomnického štítu.

Výtvarný návrh známky: Štefan Papčo

Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka 100. výročie horolezeckého klubu JAMES (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Tematický popis a súvislosti:

Aktivity spišských turistov vyvrcholili po vzniku Prvej Česko-Slovenskej republiky, kedy zanikol Uhorský karpatský spolok. Pred nimi stálo rozhodnutie ako budú ďalej pokračovať. Dňa 17. augusta 1921 (mylne sa uvádza dátum vzniku 14. augusta 1921, ako je prezentované na odznaku JAMES) sa v Redute v Spišskej Novej Vsi stretli na priateľskom posedení traja vynikajúci novoveskí horolezci – František Lipták (pôvodne Kežmarčan), Mikuláš Mlynarčík (pochádzal z Tatranskej Kotliny) a Gustáv Nedobrý (pochádzal z Bešeňovej v Liptove). Vyhlásili sa za prvých členov. Názov JAMES vznikol až neskôr podľa obľúbenej horskej pochúťky - broskyňovej zaváraniny nazývanej james.

Nový komunistický režim nastolený v roku 1948 už "pracoval" na zjednotení telovýchovných organizácii pod jednu strechu. Po prijatí zákona 187/1949 Sb o štátnej starostlivosti o telesnú výchovu a vytvorením jednotnej telovýchovnej organizácie SOKOL zanikol Klub slovenských turistov a lyžiarov, ktorého súčasťou bol aj spolok JAMES.

V roku 1964 začali horolezci diskutovať o obnove JAMESu. Vtedajšie politické a spoločenské pomery ešte nedovoľovali naplno rozvinúť tieto myšlienky. Stalo sa tak až po uvoľnení pomerov v júni 1968 na plenárnej schôdzi horolezeckých oddielov v Bratislave. Členovia obnoveného spolku zmenili transkripciu názvu JAMES na IAMES a v stanovách to vyjadrili ako: I – idealizmus, M – moralita, E – entuziazmus (eugenika sa už nepoužíva), S – solidarita. Názov IAMES sa používal až do ďalších politických a spoločenských zmien v roku 1989 resp. 1990.

Ustanovujúce valné zhromaždenie Slovenského horolezeckého spolku JAMES sa uskutočnilo 17. marca 1990. Vznikol teda už tretí JAMES už nie ako Slovenský horolezecký zväz ČSZTV IAMES, ale ako Slovenský horolezecký spolok JAMES (SHS JAMES).

V súčasnosti je slovenský horolezecký spolok JAMES (skr. SHS JAMES) športové (horolezecké) občianske združenie so sídlom v Bratislave, ktoré (opätovne) vzniklo 13. marca 1990. Má zriadenú aj obchodnú spoločnosť pod názvom JAMES SLOVAKIA s.r.o.

Motívom poštovej známky je detail inštalácie autorovej sochy „Bivak“ na stene Lomnického štítu. Na prítlači FDC je stvárnené tzv. lezecké skóre, grafické znázornenie pohybu horolezca po skalnej stene.


Autor (zdroj) popisu: Wikipedia - slobodná encyklopédia


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov