Ponuka starších katalógov - Československo, Slovensko, Slovenský štát, Česko, Protektorát Čechy a Morava

Ponuka starších katalógov zameraných na Československa, Slovenska a Česka, vrátane Slovenského štátu 1913 - 1945 a Protektorátu Čechy a Morava.

12. 06. 2021

Inaugurácie známok:
Slávnostná inaugurácia poštovej známky 100. výročie horolezeckého klubu JAMES

Slávnostná inaugurácia poštovej známky 100. výročie horolezeckého klubu JAMES
Miesto: Majláthova chata pri Popradskom Plese, Vysoké Tatry
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 13. 08. 2021

Pozvanie na slávnostnú inauguráciu poštovej známky 100. výročie horolezeckého klubu JAMES na Popradskom Plese vo Vysokých Tatrách.


Poštová známka 100. výročie horolezeckého klubu JAMES

Slovenská pošta, a. s., Zväz slovenských filatelistov, Horolezecký klub JAMES a Majláthova chata Vás pozývajú na slávnostnú inauguráciu novej poštovej známky 100. výročie horolezeckého klubu JAMES, ktorá sa uskutoční 13. augusta 2021 o 17.00 hod. na Majláthovej chate pri Popradskom Plese vo Vysokých Tatrách.

Slávnostná inaugurácia poštovej známky 100. výročie horolezeckého klubu JAMES

Na akcii bude zriadená príležitostná poštové priehradka, na ktorej sa bude používať príležitostná poštová pečiatka s domicilom ŠTRBSKÉ PLESO.Mapa s vyznačeným miestom konania:


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov