Looking-buying for red meter Michalovce Pivovar Slovensko

Looking for the red meter Michalovce Pivovar from the Slovak State period 1939 - 45

13. 02. 2021

Stamp Inaugurations:
Ceremonial inauguration of the postage stamp 100th anniversary of the JAMES climbing club

Ceremonial inauguration of the postage stamp 100th anniversary of the JAMES climbing club
Location: Majláthova chata pri Popradskom Plese, Vysoké Tatry
Entry: Free (no admission)
Date: 13. 08. 2021

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation to the ceremonial inauguration of the postage stamp 100th anniversary of the JAMES climbing club on Popradske Please in the High Tatras (Slovakia).


Poštová známka 100. výročie horolezeckého klubu JAMES

Slovenská pošta, a. s., Zväz slovenských filatelistov, Horolezecký klub JAMES a Majláthova chata Vás pozývajú na slávnostnú inauguráciu novej poštovej známky 100. výročie horolezeckého klubu JAMES, ktorá sa uskutoční 13. augusta 2021 o 17.00 hod. na Majláthovej chate pri Popradskom Plese vo Vysokých Tatrách.

Slávnostná inaugurácia poštovej známky 100. výročie horolezeckého klubu JAMES

Na akcii bude zriadená príležitostná poštové priehradka, na ktorej sa bude používať príležitostná poštová pečiatka s domicilom ŠTRBSKÉ PLESO.Mapa s vyznačeným miestom konania:


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists