Postage stamp territories - Transnistria

Article from the field of stamp territories focused on the history and postal service of Transnistria.

29. 03. 2024

Postage Stamp:
100th anniversary of the JAMES climbing club

100th anniversary of the JAMES climbing club
Date of Issue: 13. 08. 2021
Face value: 0,65 €
Postage stamp dimensions: 26,5 x 33,9 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 50
Stamps in set: 1
Printing company: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Czech Republic
Printing technique: Offset in combination with serigraphy
Amount printed: 750000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postage stamp issued to commemorate the 100th anniversary of the founding of the JAMES climbing club.


Text motifs: 100 ROKOV HORLEZECKÉHO SPOLKU JAMES

Pictorial motifs: Zakuklený horolezec odpočívajúci pod skalou - detail inštalácie autorovej sochy „Bivak“ na stene Lomnického štítu.

Postage stamp artwork: Štefan Papčo

Original artwork(s):

Postage Stamp 100th anniversary of the JAMES climbing club (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Aktivity spišských turistov vyvrcholili po vzniku Prvej Česko-Slovenskej republiky, kedy zanikol Uhorský karpatský spolok. Pred nimi stálo rozhodnutie ako budú ďalej pokračovať. Dňa 17. augusta 1921 (mylne sa uvádza dátum vzniku 14. augusta 1921, ako je prezentované na odznaku JAMES) sa v Redute v Spišskej Novej Vsi stretli na priateľskom posedení traja vynikajúci novoveskí horolezci – František Lipták (pôvodne Kežmarčan), Mikuláš Mlynarčík (pochádzal z Tatranskej Kotliny) a Gustáv Nedobrý (pochádzal z Bešeňovej v Liptove). Vyhlásili sa za prvých členov. Názov JAMES vznikol až neskôr podľa obľúbenej horskej pochúťky - broskyňovej zaváraniny nazývanej james.

Nový komunistický režim nastolený v roku 1948 už "pracoval" na zjednotení telovýchovných organizácii pod jednu strechu. Po prijatí zákona 187/1949 Sb o štátnej starostlivosti o telesnú výchovu a vytvorením jednotnej telovýchovnej organizácie SOKOL zanikol Klub slovenských turistov a lyžiarov, ktorého súčasťou bol aj spolok JAMES.

V roku 1964 začali horolezci diskutovať o obnove JAMESu. Vtedajšie politické a spoločenské pomery ešte nedovoľovali naplno rozvinúť tieto myšlienky. Stalo sa tak až po uvoľnení pomerov v júni 1968 na plenárnej schôdzi horolezeckých oddielov v Bratislave. Členovia obnoveného spolku zmenili transkripciu názvu JAMES na IAMES a v stanovách to vyjadrili ako: I – idealizmus, M – moralita, E – entuziazmus (eugenika sa už nepoužíva), S – solidarita. Názov IAMES sa používal až do ďalších politických a spoločenských zmien v roku 1989 resp. 1990.

Ustanovujúce valné zhromaždenie Slovenského horolezeckého spolku JAMES sa uskutočnilo 17. marca 1990. Vznikol teda už tretí JAMES už nie ako Slovenský horolezecký zväz ČSZTV IAMES, ale ako Slovenský horolezecký spolok JAMES (SHS JAMES).

V súčasnosti je slovenský horolezecký spolok JAMES (skr. SHS JAMES) športové (horolezecké) občianske združenie so sídlom v Bratislave, ktoré (opätovne) vzniklo 13. marca 1990. Má zriadenú aj obchodnú spoločnosť pod názvom JAMES SLOVAKIA s.r.o.

Motívom poštovej známky je detail inštalácie autorovej sochy „Bivak“ na stene Lomnického štítu. Na prítlači FDC je stvárnené tzv. lezecké skóre, grafické znázornenie pohybu horolezca po skalnej stene.


Author (source) of the description: Wikipedia - slobodná encyklopédia


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists