Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2023

Oznámenie o usporiadaní ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku a najkrajšiu obálku prvého dňa (FDC) vydanú v roku 2023.

25. 04. 2024

Poštová známka:
100. výročie založenia Speváckeho zboru slovenských učiteľov

100. výročie založenia Speváckeho zboru slovenských učiteľov
Deň vydania: 13. 03. 2021
Nominálna hodnota: 0,65 €
Rozmery známky: 44,1 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 250000

Poštová známka pripomínajúca 100. výročie založenia Speváckeho zboru slovenských učiteľov.


Textový motív: 100. VÝROČIE ZALOŽENIA / SPEVÁCKEHO ZBORU / SLOVENSKÝCH UČITEĽOV / 1921 - 2021

Obrazový motív: Symbolická kresba speváckeho zboru - muži s otvorenými ústami a s motýlikmi stojaci v otvorenej knihe.

Výtvarný návrh známky: Mgr. art. Daniela Olejníková

Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka 100. výročie založenia Speváckeho zboru slovenských učiteľov (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Tematický popis a súvislosti:

Spevácky zbor slovenských učiteľov je jedno z najstarších speváckych telies na Slovensku. Ide o mužský zbor. Jeho zriaďovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Sídlom zboru je od roku 1933 Domov SZSU v Trenčianskych Tepliciach. Ľudovou, národnou či sakrálnou piesňou sa zbor predstavil tisíckami vystúpení. Spev tenoru i basu cibrili dirigenti: Miloš Ruppeldt, Ján Strelec, Ján Valach, Juraj Haluzický, Peter Hradil či Štefan Sedlický. Zbor získal mnohé významné ocenenia. Priamo pre zbor tvorilo viacero skladateľov ako napr. Mikuláš Moyzes, Mikuláš Schneider Trnavský, Ján Valašťan Dolinský, Viliam Figuš-Bystrý, Ján Cikker, Eugen Suchoň, či Tomáš Vrškový. Národná banka Slovenska plánuje k roku 2021 vydať pamätnú zberateľskú desaťeurovú mincu k stému výročiu vzniku spolku.

Zbor vznikol v roku 1921 a jeho počiatok je spojený s mestom Trenčín a menom dirigenta Miloša Ruppeldta. Prvým oficiálnym vystúpením bola účasť na slávnosti odhalenia sochy Jána Hollého v Maduniciach v októbri 1923. Do apríla 1933 zbor uskutočnil 167 vystúpení, z toho 95 celovečerných koncertov. Niekoľko vystúpení absolvoval aj v Čechách, Poľsku a v Juhoslávii. Počas vojny činnosť zboru oslabla a zbor uskutočnil iba 40 menších koncertov. Po smrti dirigenta Miloša Ruppeldta v roku 1943 sa znížila na minimum. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov si zbor vybudoval v Trenčianskych Tepliciach v roku 1933, vďaka Jánovi Gerykovi, daru od kúpeľov i príspevkom učiteľov.

Po druhej svetovej vojne zbor prešiel reorganizáciou a ideologickou očistou. Zároveň sa obnovila jeho činnosť a už v roku 1949 získal Štátnu cenu. V nasledujúcom období sa v zbore vystriedalo viacero osobností a teleso sa zúčastnilo početných vystúpení v ČSR a v ďalších krajinách východného bloku. V roku 1955 získal na Festivale ľudovej umeleckej tvorivosti v Prahe, druhé miesto. V roku 1961 bol SZSU pričlenený k Ústrednému výboru Odborového zväzu zamestnancov školstva a kultúry v Prahe a Domov zboru bol premenovaný na Klub školstva a kultúry. V auguste sa zúčastnil na Medzinárodnej súťaži Bélu Bartóka v zborovom speve v Debrecíne, kde získal 4. miesto. V októbri 1968 koncertoval dokonca v Paríži a Lyone.

V nasledujúcom období činnosť zboru i napriek normalizácii pokračovala a zbor uskutočnil viacero koncertov vo východnom i západnom bloku. Jeho činnosť pokračovala aj po roku 1989. V júli 1991 súťažil vo waleskom Llangollene, kde získal druhé miesto. Strieborné umiestnenie získal aj o rok neskôr na súťaži v Aténach. Prvé miesto vo svojej kategórii získal na Smetanovej súťaži speváckych zborov v českom Litomyšli. V roku 1995 sa uskutočnilo prvé turné do zámoria, konkrétne do Kanady. Ďalšou zámorskou krajinou kde zbor vystúpil bolo Japonsko. Činnosť zboru pokračuje na slovenskej i zahraničnej koncertnej úrovni do dnešných dní. Na Svetových hrách zborového spevu (World Choir Games) v lotyšskej Rige získal v roku 2014 zlatú medailu. Na XIII. ročníku Medzinárodného zborového festivalu Slovakia cantat 2019 v Bratislave získal dva zlaté diplomy a hlavnú cenu pre absolútneho víťaza festivalu. Dirigentom je prof. Štefan Sedlický.


Autor (zdroj) popisu: Wikipedia - slobodná encyklopédia


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov