Celoslovenská zberateľská burza v Košiciach

Pozvanie na celoslovenskú zberateľskú burzu v Košiciach.

12. 06. 2022

Príležitostná pečiatka:
100. výročie založenia Speváckeho zboru slovenských učiteľov

100. výročie založenia Speváckeho zboru slovenských učiteľov
Deň používania: 13. 03. 2021
 
Pošta: TRENČIANSKE TEPLICE
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Trenčianskych Tepliciach pri príležitosti 100. výročia založenia Speváckeho zboru slovenských učiteľov.


Textový motív: 100. VÝROČIE ZALOŽENIA / SPEVÁCKEHO ZBORU SLOVENSKÝCH UČITEĽOV

Obrazový motív: Symbolická kresba dirigenta dirigujúceho zbor symbolizovaný hlavami (analogické, resp. odvodené zobrazenie z poštovej známky).

Tematický popis a súvislosti:

Spevácky zbor slovenských učiteľov (SZSU) je doma i vo svete uznávané celoslovenské učiteľské mužské vokálne teleso. Vznik spolku je spojený s mestom Trenčín. Od 3. marca 1921 nepretržite a dôstojne napĺňa cieľ umeleckej činnosti, ktorý M. Rázus zachytil v hesle „Spevom budiť lásku k rodu“. Ľudovou, národnou či sakrálnou piesňou sa zbor predstavil tisíckami vystúpení. Spev mužských hlasov – tenoru i basu precizovali významní dirigenti: M. Ruppeldt, J. Strelec, J. Valach, J. Haluzický, P. Hradil, Š. Sedlický. Zbor získal mnohé významné ocenenia aj vďaka tvorbe slovenských skladateľských osobností, ktoré mu ju priamo venovali.

„Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov“ si spevácky zbor vybudoval v Trenčianskych Tepliciach v roku 1933 vďaka J. Gerykovi, daru od kúpeľov i príspevkom učiteľov. Od roku 1968 je Domov SZSU priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Pri štúdiu a premiérach vokálno-inštrumentálnych skladieb SZSU spolupracuje s profesionálnymi orchestrami (Štátny komorný orchester Žilina, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu). Je držiteľom mnohých významných ocenení z renomovaných súťaží a festivalov doma a v zahraničí. V roku 2014 získal zlatú medailu na svetovej olympiáde v lotyšskej Rige a v roku 2019 štyri ceny na medzinárodnej súťaži Bratislava Cantat (dve zlaté medaily za víťazstvo v kategórii folklór a sakrálna hudba, cenu za najlepší dirigentský výkon a Grand Prix).

Participoval na rôznych projektoch a realizoval nahrávky hudobných albumov: Duchovná hudba, Hoj, zem drahá, Korunovácie, Sakrálna tvorba v novom miléniu, Ján Cikker a CD s folklórnou tematikou Tam medzi horami (celkove osem zvukových médií a CD – nosičov). V zahraničí sa predstavil v Španielsku (1985, 2005), Taliansku (1987, 2007, 2008), Švédsku (1989), Veľkej Británii (1992), Kanade, USA (1996), Japonsku (2001), Grécku (1982, 1992), Ukrajine (1989, 2004), Maďarsku (2005, 2010, 2018, 2019), Poľsku (2005, 2016), Srbsku (2006), Švajčiarsku (2005, 2010), Rakúsku (2011), Českej republike (2003, 2010, 2011, 2013, 2014, 2018), Francúzsku (2013), Lotyšsku (2014).


Autor (zdroj) popisu: Ing. Peter Siváček


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov