New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2021/2

Information on the publication of a new issue of the philatelic magazine SLOVENSKA FILATELIA, which brings current philatelic information and specialized articles in the field of philately and postage stamp collecting.

06. 09. 2021

Commemorative Postmark:
100th anniversary of the founding of the Slovak Teachers Choir

100th anniversary of the founding of the Slovak Teachers Choir
Day of use: 13. 03. 2021
 
Post office: TRENČIANSKE TEPLICE
Colour: black

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postmark used in Trencianske Teplice k on the occasion of the 100th anniversary of the founding of the Slovak Teachers Choir.


Text motifs: 100. VÝROČIE ZALOŽENIA / SPEVÁCKEHO ZBORU SLOVENSKÝCH UČITEĽOV

Pictorial motifs: Symbolická kresba dirigenta dirigujúceho zbor symbolizovaný hlavami (analogické, resp. odvodené zobrazenie z poštovej známky).

Thematic description and context:

Spevácky zbor slovenských učiteľov (SZSU) je doma i vo svete uznávané celoslovenské učiteľské mužské vokálne teleso. Vznik spolku je spojený s mestom Trenčín. Od 3. marca 1921 nepretržite a dôstojne napĺňa cieľ umeleckej činnosti, ktorý M. Rázus zachytil v hesle „Spevom budiť lásku k rodu“. Ľudovou, národnou či sakrálnou piesňou sa zbor predstavil tisíckami vystúpení. Spev mužských hlasov – tenoru i basu precizovali významní dirigenti: M. Ruppeldt, J. Strelec, J. Valach, J. Haluzický, P. Hradil, Š. Sedlický. Zbor získal mnohé významné ocenenia aj vďaka tvorbe slovenských skladateľských osobností, ktoré mu ju priamo venovali.

„Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov“ si spevácky zbor vybudoval v Trenčianskych Tepliciach v roku 1933 vďaka J. Gerykovi, daru od kúpeľov i príspevkom učiteľov. Od roku 1968 je Domov SZSU priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Pri štúdiu a premiérach vokálno-inštrumentálnych skladieb SZSU spolupracuje s profesionálnymi orchestrami (Štátny komorný orchester Žilina, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu). Je držiteľom mnohých významných ocenení z renomovaných súťaží a festivalov doma a v zahraničí. V roku 2014 získal zlatú medailu na svetovej olympiáde v lotyšskej Rige a v roku 2019 štyri ceny na medzinárodnej súťaži Bratislava Cantat (dve zlaté medaily za víťazstvo v kategórii folklór a sakrálna hudba, cenu za najlepší dirigentský výkon a Grand Prix).

Participoval na rôznych projektoch a realizoval nahrávky hudobných albumov: Duchovná hudba, Hoj, zem drahá, Korunovácie, Sakrálna tvorba v novom miléniu, Ján Cikker a CD s folklórnou tematikou Tam medzi horami (celkove osem zvukových médií a CD – nosičov). V zahraničí sa predstavil v Španielsku (1985, 2005), Taliansku (1987, 2007, 2008), Švédsku (1989), Veľkej Británii (1992), Kanade, USA (1996), Japonsku (2001), Grécku (1982, 1992), Ukrajine (1989, 2004), Maďarsku (2005, 2010, 2018, 2019), Poľsku (2005, 2016), Srbsku (2006), Švajčiarsku (2005, 2010), Rakúsku (2011), Českej republike (2003, 2010, 2011, 2013, 2014, 2018), Francúzsku (2013), Lotyšsku (2014).


Author (source) of the description: Ing. Peter Siváček


Possibility to get this special cancellation


If you are interested in getting this special cancellation on postal card or envelope, please, send your request by email: filanotes@gmail.com
Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists