Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 2/2023

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii SLOVACIKÁ.

09. 08. 2023

Slovenská, česká a československá známka:
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2020

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2020
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 24. 03. 2019 11:51
Aktualizované: 09. 12. 2020 20:20

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2020. Prehľadné vyobrazenie všetkých už vydaných známok nájdete dole pod článkom.


Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2020


Prinášame prehľad, vyobrazenie všetkých známok vydaných v roku 2020 nájdete nižšie.


Číslo emisie
Dátum vydania
Názov emisie
Nom. hod.
Forma TL
714
5. 6.
0,65 €
TL
717
31. 7.
1,55 €
TL
718
21. 8.
2,00 €
TL
723
20. 10.
2,10 €
UTL
724
20. 10.
2,20 €
UTL
727
13. 11.
T2 50g
TL


Vyobrazenie všetkých známok vydaných v roku 2020 nájdete nižšie.


Použité skratky:


TL - Tlačový list
UTL - Upravený tlačový list
HA - Hárček


Použité zdroje:


© Internetová stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR - Poštové služby
© Internetová stránka POFIS
Poštové materiály typu Poštová známka vydané v roku 2020

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov