Prehľad aktuálnych súťažných filatelistických výstav

Prehľad aktuálnych filatelistických výstav s možnosťou účasti vystavovateľov - členov Zväzu slovenských filatelistov (ZSF) - aktualizované 25. 9. 2020

25. 09. 2020

Slovenská, česká a československá známka:
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2020

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2020
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.pofis.sk
Publikované: 24. 03. 2019 11:51
Aktualizované: 04. 08. 2020 20:20

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2020 (priebežne aktualizovaný 4. 8. 2020).


Číslo emisie
Dátum vydania
Názov emisie
Nom. hod.
Forma TL
714
5. 6.
0,65 €
TL
717
31. 7.
1,55 €
TL
Nové - nedávno doplnené/aktualizované 718
21. 8.
2,00 €
TL
Nové - nedávno doplnené/aktualizované 719
24. 8.
0,80 €
TL
Nové - nedávno doplnené/aktualizované 722
18. 9.
Sokoliarstvo
(Spoločné vydanie s Mongolskom)
2,10 €
UTL
???
20. 10.
1,70 €
UTL
???
20. 10.
1,45 €
UTL
Nové - nedávno doplnené/aktualizované 725
18. 9.
Vinohradníctvo na Slovensku
(Spoločné vydanie s Maltou)
1,65 €
UTL
Nové - nedávno doplnené/aktualizované 726
18. 9.
Vinohradníctvo na Malte
(Spoločné vydanie s Maltou)
1,65 €
UTL
???
13. 11.
Vianočná pošta 2020
0,65 €
TLSkratky:


TL - Tlačový list
UTL - Upravený tlačový list
HA - Hárček


Použité zdroje:


© Internetová stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR - Poštové služby
© Internetová stránka POFIS
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov