Technické pamiatky: Solivar v Prešove

Poštová známka z emisného radu Technické pamiatky s vyobrazením historického skladu soli v Solivare v Prešove

11. 06. 2021

Slovenská, česká a československá známka:
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2020

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2020
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 24. 03. 2019 11:51
Aktualizované: 09. 11. 2020 20:20

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2020 (priebežne aktualizovaný 9. 11. 2020)


Číslo emisie
Dátum vydania
Názov emisie
Nom. hod.
Forma TL
714
5. 6.
0,65 €
TL
717
31. 7.
1,55 €
TL
718
21. 8.
2,00 €
TL
Nové - nedávno doplnené/aktualizované 719
24. 8.
1,55 €
TL
Nové - nedávno doplnené/aktualizované 723
20. 10.
2,10 €
UTL
Nové - nedávno doplnené/aktualizované 724
20. 10.
2,20 €
UTL
Nové - nedávno doplnené/aktualizované 727
13. 11.
T2 50g
TLSkratky:


TL - Tlačový list
UTL - Upravený tlačový list
HA - Hárček


Použité zdroje:


© Internetová stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR - Poštové služby
© Internetová stránka POFIS
Poštové materiály typu Poštová známka vydané v roku 2020

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov