Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2021

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2021 (naposledy aktualizovaný 26. 12. 2020)

26. 12. 2020

Poštová známka:
Deň poštovej známky: Vladimír Machaj (1929 – 2016)

Deň poštovej známky: Vladimír Machaj (1929 – 2016)
Deň vydania: 04. 12. 2020
Nominálna hodnota: 0,80 €
Rozmery známky: 44,1 x 26,5 + k 22 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 30
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 600000

Poštová známka z emisného radu Deň poštovej známky venovaná významnému slovenskému maliarovi, grafikovi, ilustrátorovi a tiež autorovi slovenských známok Vladimírovi Machajovi (1929 – 2016).


Textový motív: DEŇ POŠTOVEJ ZNÁMKY / VLADIMÍR / MACHAJ / 1929 - 2016

Obrazový motív: Portrét Vladimíra Machaja, fragmenty slovenských poštových známok, ktoré navrhol

Výtvarný návrh známky: akad. mal. Martin Činovský

Známka s kupónom:

Poštová známka Deň poštovej známky: Vladimír Machaj (1929 – 2016) (Známka s kupónom)


Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Deň poštovej známky: Vladimír Machaj (1929 – 2016) (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov