Celoslovenské stretnutie zberateľov v Banskej Bystrici

Pozvanie na celoslovenské stretnutie zberateľov v Banskej Bystrici rozšírené o ďalšie zberateľské odbory.

22. 09. 2024

Poštová známka:
Deň poštovej známky: Vladimír Machaj (1929 – 2016)

Deň poštovej známky: Vladimír Machaj (1929 – 2016)
Deň vydania: 04. 12. 2020
Nominálna hodnota: 0,80 €
Rozmery známky: 44,1 x 26,5 + k 22 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 30
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 600000

Poštová známka z emisného radu Deň poštovej známky venovaná významnému slovenskému maliarovi, grafikovi, ilustrátorovi a tiež autorovi slovenských známok Vladimírovi Machajovi (1929 – 2016).


Textový motív: DEŇ POŠTOVEJ ZNÁMKY / VLADIMÍR / MACHAJ / 1929 - 2016

Obrazový motív: Portrét Vladimíra Machaja, fragmenty slovenských poštových známok, ktoré navrhol.

Výtvarný návrh známky: akad. mal. Martin Činovský

Známka s kupónom:

Poštová známka Deň poštovej známky: Vladimír Machaj (1929 – 2016) (Známka s kupónom)


Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Deň poštovej známky: Vladimír Machaj (1929 – 2016) (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Tematický popis a súvislosti:

Vladimír Machaj (1929 – 2016), akad. maliar, grafik, známy a oceňovaný ilustrátor najmä detskej knihy a rozprávok, sa v roku 1996 pomerne nečakane, s odstupom 40 rokov od štúdia úžitkovej grafiky, predstavil ako autor poštovej známky. V rokoch 1949 – 1956 študoval na Vysokej škole umeleckopriemyselnej v Prahe u Antonína Strnadela v špeciálnom ateliéri pre úžitkovú grafiku a absolvoval aj semestre štúdia známkovej tvorby pod odborným vedením Cyrila Boudu.

Desaťročia sa prioritne venoval ilustrácii a knižnej tvorbe. Pôsobil ako výtvarný redaktor vydavateľstva Mladé letá, ilustroval mnohé publikácie, kultové tituly detskej literatúry, knihy rozprávok, báje a povesti, knižky pre najmenších i diela svetovej literatúry. Za ilustračnú tvorbu získal najvýznamnejšie československé, slovenské i medzinárodné ocenenia.

Pre slovenskú známkovú tvorbu v nasledujúcich rokoch vytvoril kolekciu desiatich známok. Po známkach s motívom kamzíka, zubra, muflóna, lesných plodov i niekoľko emisií s námetom ochrany prírody a známky na pozdravy k sviatkom.

Môžeme u neho hovoriť o nadväznosti na tradíciu vytvárať známku ako aplikovanú grafiku vysokej umeleckej úrovne. Machaj vytvára známku s pochopením pre špecifiká tejto maloformátovej grafiky, komplexne, obrazové i písmové zložky vyvážene, v jednotiacej zväčša jednomotívovej kompozícii a prekreslených detailoch. V jeho tvorbe nachádzame lyricko-poeticky ladené emisie Veľká noc a Vianoce, romantizujúce prírodné scenérie, ako aj presnou vedeckou akríbiou vykreslené chránené rastliny a živočíchy. V tomto zmysle upúta najmä štvorznámková emisia Európska mačka divá, vydaná v medzinárodnej emisii WWF (Svetový fond ochrany prírody), ktoré zobrazujú ohrozené živočíšne druhy. Machaj popri výstižnom zobrazení mačky vytvoril i emotívne podfarbené portréty tohto vzácne sa vyskytujúceho endemitu ako pôsobivé vyjadrenie svojho vzťahu k prírode.

Pomerne početná známková tvorba tohto legendárneho ilustrátora i keď sa jej aktívne začal venovať až v neskoršom období, hoci k nej nikdy nestratil vzťah, je integrálnou súčasťou jeho grafického diela a originálnym autorským príspevkom, umeleckým vkladom do známkovej tvorby Slovenska.


Autor (zdroj) popisu: Mgr. Antónia Paulinyová


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov