Krúžok mladých filatelistov v Bratislave (2022/2023)

Otvorenie úspešného krúžku mladých filatelistov v Bratislave v školskom roku (2022/2023).

30. 09. 2022

Poštový lístok s prítlačou:
Deň poštovej známky a filatelie 2020

Deň poštovej známky a filatelie 2020
Deň vydania: 18. 12. 2020
Nominálna hodnota: T2 50g 

Poštový (korešpondenčný) lístok s natlačenou známkou 10. výročie vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie s prítlačou k Dňu poštovej známky a filatelie 2020.


Textový motív: DEŇ POŠTOVEJ ZNÁMKY A FILATELIE / 20 / 20

Obrazový motív: Štylizovaná známka v hornej (nadzemnej) časti s oblohou s oblakmi a slnkom, v dolnej (podzemnej časti) s náznakom vírusov (pandémia koronavírusu COVID-19).

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov