Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 2/2023

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii SLOVACIKÁ.

09. 08. 2023

Poštový lístok bez prítlače:
10. výročie vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie

10. výročie vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie
Deň vydania: 14. 02. 2014
Nominálna hodnota: T2 50 g 
Náklad: 1056000

Poštový (korešpondenčný) lístok s natlačenou známkou vo forme okrúhlej zúbkovanej známky s textom pripomínajúcim 10. výročie vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie.


Textový motív: Natlačená známka: 10. / VÝROČIE VSTUPU / SLOVENSKEJ REPUBLIKY / DO EURÓPSKEJ ÚNIE; © Slovenská pošta 226 CDV 226/14

Obrazový motív: Natlačená známka: symbolická žltá päťcípa hviezda.

Výtvarný návrh natlačenej známky: akad. mal. Vladislav Rostoka

Autor známky: akad. mal. Vladislav Rostoka
Predajná cena: 0,48 €


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov