Prednáška (KF 00-15): Automobilové pošty 1957 - 1999

Odborná prednáška v rámci pravidelného cyklu prednášok, ktoré poriada KF 00-15 zberateľov špecializovaných odborov v Prahe (Česká republika).

03. 02. 2022

Poštový lístok bez prítlače:
10. výročie vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie

10. výročie vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie
Deň vydania: 14. 02. 2014
Nominálna hodnota: T2 50 g 
Náklad: 1056000

Poštový (korešpondenčný) lístok s natlačenou známkou vo forme okrúhlej zúbkovanej známky s textom pripomínajúcim 10. výročie vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie.


Textový motív: Natlačená známka: 10. / VÝROČIE VSTUPU / SLOVENSKEJ REPUBLIKY / DO EURÓPSKEJ ÚNIE; © Slovenská pošta 226 CDV 226/14

Obrazový motív: Natlačená známka: symbolická žltá päťcípa hviezda.

Výtvarný návrh natlačenej známky: akad. mal. Vladislav Rostoka

Autor známky: akad. mal. Vladislav Rostoka
Predajná cena: 0,48 €


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov