Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2023

Oznámenie o usporiadaní ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku a najkrajšiu obálku prvého dňa (FDC) vydanú v roku 2023.

25. 04. 2024

Poštová známka:
20. výročie vstupu Slovenska do Európskej únie

20. výročie vstupu Slovenska do Európskej únie
Deň vydania: 30. 04. 2024
Nominálna hodnota: 3,00 €
Rozmery známky: 35 x 35 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 35
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 175000

Príležitostná poštová známka venovaná 20. výročiu vstupu Slovenska do Európskej únie v roku 2004.


Textový motív: 20. / VÝROČIE / VSTUPU SR DO EÚ

Obrazový motív: Veľká žltá päťcípa hviezda a malá žltá hviezdička.

Výtvarný návrh známky: akad. mal. Vladislav Rostoka

Upravený tlačový list:

Poštová známka 20. výročie vstupu Slovenska do Európskej únie (Upravený tlačový list)


Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka 20. výročie vstupu Slovenska do Európskej únie (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Tematický popis a súvislosti:

1. mája 2024 si pripomíname 20. výročie vstupu Slovenska do Európskej únie. Zavŕšila sa tým neľahká cesta, na ktorú sme sa vydali v roku 1995. V roku 1997 Európska rada schválila koncepciu rozšírenia, avšak Slovenská republika z dôvodu nesplnenia politických kritérií a nedostatočného rešpektovania ľudských práv a demokracie do intenzívnych rokovaní o členstve v Európskej únii zaradená nebola.

Obrat nastal po parlamentných voľbách v roku 1998, ktoré Európska únia vnímala ako pozitívny krok Slovenska smerom k integrácii. Na samite v Helsinkách v roku 1999 bola SR prizvaná k rokovaniam o vstupe do Európskej únie, ktorý bol náročným procesom vyžadujúcim splnenie predvstupových kritérií. V referende o vstupe do Európskej únie povedalo 92,46 % hlasujúcich občanov „áno“ európskej budúcnosti.

Vstupom do Európskej únie sa Slovensko stalo partnerom krajín, ktoré zdieľajú spoločné hodnoty, akými sú ľudská dôstojnosť, sloboda, demokracia, rovnosť, právny štát, ľudské práva či solidarita.

Vďaka vstupu do Schengenského priestoru odpadli hraničné kontroly a uľahčil sa voľný pohyb osôb i tovaru. To, že sme súčasťou EÚ, Slovensku pomohlo získať bezvízový styk s absolútnou väčšinou krajín sveta vrátane USA a Kanady. Voľný pohyb po Európe znamená aj možnosť študovať v Európskej únii. Študijný program Erasmus+, ktorý využilo viac ako 40 000 slovenských vysokoškolákov, patrí medzi najúspešnejšie programy Európskej únie vôbec. Spoločnou európskou menou platíme v 20 krajinách eurozóny.

Patríme medzi takzvaných čistých prijímateľov finančných prostriedkov, ktorí z Európskej únie dostávajú viac, ako do nej dávajú. Do roku 2023 dostalo Slovensko z eurofondov na rozvoj viac než 30 miliárd eur. Z nich sa stavali a rekonštruovali školy, nemocnice, historické pamiatky, rozvíjali vedecké parky či modernizovali železnice a uskutočňovali mnohé ďalšie projekty, ktoré skvalitňujú náš život.


Autor (zdroj) popisu: Slovenská pošta / POFIS - MUDr. Peter Osuský, CSc.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov