Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 1/2024

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii SLOVACIKÁ.

01. 07. 2024

Slovenská, česká a československá známka:
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2024

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2024
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 04. 01. 2024 23:07
Aktualizované: 11. 07. 2024 20:07

Aktualizovaný emisný plán slovenských poštových známok na rok 2024. Prehľadné vyobrazenie všetkých už vydaných známok a známok vo fáze výtvarného návrhu nájdete dole pod článkom.


Číslo emisie
Dátum vydania
Názov emisie
Nominálna hodnota
Forma TL
814
5. 4. 2024
2,60 €
TL
815
26. 4. 2024
2,10 €
UTL
824
19. 7. 2024
3,00 €
HA
???
6. 9. 2024
T1 50g
UTL
???
9. 10. 2024
1,50 €
TL
???
31. 10. 2024
T2 50g
TL
???
15. 11. 2024
3,80 €
UTLSkratky:


TL - Tlačový list

UTL - Upravený tlačový list

HA - Hárček


Použité zdroje:


© Internetová stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR - Poštové služby

© Internetová stránka POFIS

Poštové materiály typu Poštová známka vydané v roku 2024

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov