Spoločný emisný rad EUROPA 2016 - Ekológia v Európe - mysli zeleno!

Prehľad poštových známok, hárčekov a ďalších známkových produktov vydaných v rámci spoločného emisného radu EUROPA 2016 - Ekológia v Európe - mysli zeleno!

13. 02. 2024

Slovenská, česká a československá známka:
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2024

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2024
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 04. 01. 2024 23:07
Aktualizované: 13. 01. 2024 13:07

Aktualizovaný emisný plán slovenských poštových známok na rok 2024.


Číslo emisie
Dátum vydania
Názov emisie
Nominálna hodnota
Forma TL
???
5. 4. 2024
2,20 €
TL
???
26. 4. 2024
1,70 €
UTL
???
30. 4. 2024
20. výročie vstupu SR do EÚ
???
TL
???
24. 5. 2024
90. výročie založenia spoločnosti Chemosvit
0,90 €
TL
???
26. 7. 2024
3,00 €
HA
???
28. 8. 2024
80. výročie SNP
???
TL
???
28. 8. 2024
80. výročie Karpatsko-duklianskej operácie - Duklianske bojisko
???
TL
???
6. 9. 2024
Krásy našej vlasti: Hričovský hrad
2,30 €
UTL
???
4. 10. 2024
100. výročie Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach
2,50 €
TL
???
9. 10. 2024
150. výročie Svetovej poštovej únie
1,60 €
TL
???
31. 10. 2024
Vianočná pošta 2024
0,90 €
TL
???
15. 11. 2024
Umenie: Franz Anton Maulbertsch
2,60 €
UTL
???
25. 11. 2024
Osobnosti: Janko Jesenský (1874 - 1945)
2,40 €
TL
???
5. 12. 2024
Deň poštovej známky: Univerzálna poštová služba
1,50 €
TLSkratky:


TL - Tlačový list

UTL - Upravený tlačový list

HA - Hárček


Použité zdroje:


© Internetová stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR - Poštové služby

© Internetová stránka POFIS

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov