XVII Summer Paralympic Games Paris 2024 - Archery

Commemorative postage stamp issued on the occasion of the XVII Summer Paralympic Games Paris 2024 in Paris (France) with the theme of the archery.

28. 06. 2024

Slovak, Czech and Czechoslovak stamp:
Issue plan of Slovak postage stamps for 2024

Issue plan of Slovak postage stamps for 2024
Author: Vojtech Jankovič
Published: 04. 01. 2024 23:07
Updated: 13. 01. 2024 13:07

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Updated issue plan of Slovak postage stamps for 2024.


Číslo emisie
Dátum vydania
Názov emisie
Nominálna hodnota
Forma TL
???
5. 4. 2024
2,20 €
TL
???
26. 4. 2024
1,70 €
UTL
???
30. 4. 2024
20. výročie vstupu SR do EÚ
???
TL
???
24. 5. 2024
90. výročie založenia spoločnosti Chemosvit
0,90 €
TL
???
26. 7. 2024
3,00 €
HA
???
28. 8. 2024
80. výročie SNP
???
TL
???
28. 8. 2024
80. výročie Karpatsko-duklianskej operácie - Duklianske bojisko
???
TL
???
6. 9. 2024
Krásy našej vlasti: Hričovský hrad
2,30 €
UTL
???
4. 10. 2024
100. výročie Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach
2,50 €
TL
???
9. 10. 2024
150. výročie Svetovej poštovej únie
1,60 €
TL
???
31. 10. 2024
Vianočná pošta 2024
0,90 €
TL
???
15. 11. 2024
Umenie: Franz Anton Maulbertsch
2,60 €
UTL
???
25. 11. 2024
Osobnosti: Janko Jesenský (1874 - 1945)
2,40 €
TL
???
5. 12. 2024
Deň poštovej známky: Univerzálna poštová služba
1,50 €
TLSkratky:


TL - Tlačový list

UTL - Upravený tlačový list

HA - Hárček


Použité zdroje:


© Internetová stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR - Poštové služby

© Internetová stránka POFIS

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists