Inauguration of the postage stamp Personalities: Monk Cyprian (1724 - 1775)

Occasional postmark used in Nitra on the occasion of the inauguration of the postage stamp Personalities: Monk Cyprian (1724 - 1775) - 300th birth anniversary.

26. 07. 2024

Postage Stamp:
Nature protection: Vihorlat Hills - Short-toed snake eagle (Circaetus gallicus)

Nature protection: Vihorlat Hills - Short-toed snake eagle (Circaetus gallicus)
Date of Issue: 07. 06. 2024
Face value: 3,00 €
Postage stamp dimensions: 44,4 x 54,4 mm
Printing sheet form: HA
Stamps in printing sheet: 1
Stamps in set: 1
Printing company: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Czech Republic
Printing technique: Recess printing from flat plates combined with offset
Amount printed: 50000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postage stamp from the Nature protection stamp series dedicated to the Vihorlatské Hills mountains and the representative of their fauna - the short-toed snake eagle (Circaetus gallicus).


Text motifs: HADIAR KRÁTKOPRSTÝ / (Circaetus gallicus)

Pictorial motifs: Pohľad do hniezda hadiara krátkoprstého - dva dospelé jedince, mláďa a vajíčko.

Postage stamp artwork: Mgr. art. Jozef Česla

Postage stamp engraving: Mgr. art. Jozef Česla

Souvenir sheet format:

Postage Stamp Nature protection: Vihorlat Hills - Short-toed snake eagle (Circaetus gallicus) (Souvenir sheet format)


Original artwork(s):

Postage Stamp Nature protection: Vihorlat Hills - Short-toed snake eagle (Circaetus gallicus) (Original artwork(s))


Postage Stamp Nature protection: Vihorlat Hills - Short-toed snake eagle (Circaetus gallicus) (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Hadiar krátkoprstý je prísne sťahovavý dravec, ktorý zimuje južne od Sahary. Žije v centrálnej juhozápadnej palearktickej oblasti. Na Slovensko prilieta koncom marca až začiatkom apríla, odlieta najčastejšie v septembri. Obýva teplejšie oblasti s listnatými až zmiešanými lesmi s menšími rúbaňami, lúkami a pasienkami. Obľubuje porasty s borovicou. Hadiar krátkoprstý dosahuje rozpätie krídel 180 centimetrov a váži okolo 1,5 až 2 kg. Samica je väčšia ako samec. Telo je z vrchnej strany tmavohnedé zospodu vo väčšine svetlé, iba hlava, krk a prsia sú tmavé. Má dlhé široké krídla s nápadnými roztiahnutými prstovými letkami. Na svetlom chvoste sú tri tmavé pásy, koncový je širší. Mladé vtáky sú tmavšie s početnejšími škvrnami.

Môžeme ho vidieť ako plachtí nad vhodnými loviskami, kde keď zahliadne potravu, tak sa trepoce na mieste vo vzduchu. Páry sú doživotné a verné svojmu hniezdisku, na ktorom predvádzajú svadobné lety „hojdačkovaním“. Hniezdo si stavia každý rok nové, zväčša na ihličnatých stromoch, najmä boroviciach. Vzhľadom na veľkosť vtáka je hniezdo pomerne malé. Samica znáša jedno, výnimočne dve vajcia, bielej alebo zelenkavej farby, na ktorých sedí 35 dní. Vtáky sú schopné vychovať naraz len jedno mláďa, ktoré opúšťa hniezdo začiatkom augusta. Pohlavnú zrelosť dosahujú tieto vtáky v 3. až 4. roku života.

Hadiar krátkoprstý je potravným špecialistom, čo vyplýva aj z jeho názvu. Živý sa takmer výlučne hadmi a jaštericami. Proti hadiemu jedu je imúnny. Výnimočne uloví drobné cicavce či vtáky. Po ulovení hada hlavu odtrhne a určitú časť z neho prehltne, takže pri prinášaní potravy mu zvyšok koristi trčí zo zobáka. Keďže svojou potravou sa špecializuje na určitú potravnú skupinu, je kľúčové zachovanie jeho lovísk, ako sú lúky a pasienky. Hadiar krátkoprstý je chráneným druhom a typickým hniezdičom Vihorlatských vrchov.


Author (source) of the description: Slovenská pošta / POFIS - Ing. Martin Danilák


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists