Signovaný grafický list Rudolfa Cigánika - 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného grafického listu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova - ktož jsú boží bojovníci.

19. 04. 2024

Poštová známka:
Ochrana prírody: Vihorlatské vrchy – Hadiar krátkoprstý (Circaetus gallicus)

Ochrana prírody: Vihorlatské vrchy – Hadiar krátkoprstý (Circaetus gallicus)
Deň vydania: 07. 06. 2024
Nominálna hodnota: 3,00 €
Rozmery známky: 44,4 x 54,4 mm
Forma tlačového listu: HA
Počet známok na tlačovom liste: 1
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ocelotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Náklad: 50000

Príležitostná poštová známka z emisného radu Ochrana prírody venovaná pohoriu Vihorlatské vrchy a zástupcovi ich fauny – hadiarovi krátkoprstému (Circaetus gallicus).


Textový motív: HADIAR KRÁTKOPRSTÝ / (Circaetus gallicus)

Obrazový motív: Pohľad do hniezda hadiara krátkoprstého - dva dospelé jedince, mláďa a vajíčko.

Výtvarný návrh známky: Mgr. art. Jozef Česla

Rytina známky: Mgr. art. Jozef Česla

Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Ochrana prírody: Vihorlatské vrchy – Hadiar krátkoprstý (Circaetus gallicus) (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Poštová známka Ochrana prírody: Vihorlatské vrchy – Hadiar krátkoprstý (Circaetus gallicus) (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov