Nationwide Collectors Bourse in Kosice (Slovakia)

Invitation to the Nationwide collectors bourse in Kosice (Slovakia).

25. 08. 2024

Postage Stamp:
Personalities: Monk Cyprian (1724 - 1775) - 300th birth anniversary

Personalities: Monk Cyprian (1724 - 1775) - 300th birth anniversary
Date of Issue: 19. 07. 2024
Face value: 3,50 €
Postage stamp dimensions: 44,4 x 54,4 mm
Printing sheet form: HA
Stamps in printing sheet: 1
Stamps in set: 1
Printing company: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Czech Republic
Printing technique: Recess printing from flat plates combined with offset
Amount printed: 50000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postage stamp from the Personalities series commemorating the 300th anniversary of the birth of the educated traveler, folk healer, collector, monk Cyprian (1724 - 1775).


Text motifs: Mních Cyprián /1724-1775/

Pictorial motifs: Mních Cyprián letiaci nad Červeným kláštorom, liečivé byliny.

Postage stamp artwork: Prof. akad. mal. Dušan Kállay

Postage stamp engraving: Doc. akad. mal. Martin Činovský

Souvenir sheet format:

Postage Stamp Personalities: Monk Cyprian (1724 - 1775) - 300th birth anniversary (Souvenir sheet format)


Original artwork(s):

Postage Stamp Personalities: Monk Cyprian (1724 - 1775) - 300th birth anniversary (Original artwork(s))


Postage Stamp Personalities: Monk Cyprian (1724 - 1775) - 300th birth anniversary (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Fráter Cyprián, vlastným menom Franz Ignatz Jäschke, sa narodil 28. júla 1724 v meste Polkowice v dolnom Sliezsku, ktoré bolo v 18. storočí súčasťou Pruska. Študoval vo Vroclave, v Čenstochovej a Brne, pričom nadobudol vedomosti z viacerých odborov. Z nich sa venoval najmä botanike a floristike, medicíne a farmácii, ale aj alchýmii, mechanike, fyzike, aviatike, či kozmológii. Ovládal nemčinu, poľštinu, slovenčinu, latinčinu a gréčtinu.

Meno Cyprián prijal v kamaldulskom kláštore na Zobore v Nitre. Do Červeného kláštora prišiel v roku 1756 a žil tu až do svojej smrti (pravdepodobne) v apríli 1775. Vykonával funkciu holiča, kúpeľníka, stolníka i kuchára, vedel vyrobiť sklá, zrkadlá či ohňostroj. Fungoval ako liečiteľ a chirurg, vedel púšťať žilou, choval a využíval pijavice, naprával zlomeniny. Staral sa nielen o kláštorných bratov, ale aj o ľudí zo širokého okolia.

Cypriánovo meno je spojené s liečivými bylinami z Pienin a Belianskych Tatier. Zbieral, sušil, drvil a spracovával ich na čaje, odvary, tinktúry a masti a využíval ich pri liečení chorôb. Pri určovanie diagnózy vychádzal najmä z telesnej teploty a moču pacienta, pôvod choroby hľadal zvlášť v pečeni, slezine, žalúdku a v pokožke. Vedomosti a skúsenosti s bylinami zatriedil a uložil v jedinečnom herbári, najstaršom zachovanom na Slovensku.

Herbár má 97 listov a obsahuje 284 rastlín, každá je označená názvom v latinskom, gréckom a nemeckom jazyku, niekde je uvedené aj miestne goralské nárečie či miesto zberu. V herbári je charakteristika úžitkových vlastností bylín s ich liečivými účinkami a abecedným indexom v latinčine. Cenné sú poznámky v nemeckom švabachu s uvedením vlastných skúseností a postrehov z praxe správcu kláštornej lekárne a nemocnice. Herbár je uložený v zbierkach Prírodovedného múzea Slovenského národného múzea v Bratislave.

S Cypriánom je neodmysliteľne spojená aj legenda o lietaní. Podľa nej svoju túžbu naplnil na vlastnoručne zhotovenom stroji, na ktorom za svitu mesiaca vzlietal z Troch korún. Raz anjel zazrel jeho obraz na hladine Morského oka na poľskej strane Tatier, bleskom ho zrazil k zemi a za trest ho premenil na skalu, ktorá doteraz nesie menom Mních. Cyprián, jeho dielo a odkaz však s nami žijú ďalej.


Author (source) of the description: Slovenská pošta / POFIS - PhDr. Milan Gacík


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists