Neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov v Bratislave

Pozvanie na neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov organizované klubom filatelistov KF 51–34 v Bratislave v spolupráci so Zväzom slovenských filatelistov (ZSF) a informačným filatelistickým portálom www.postoveznamky.sk.

19. 06. 2024

Poštová známka:
Umenie: Jozef Theodor Mousson (1887 - 1946) - Dievča na gazdovskom dvore

Umenie: Jozef Theodor Mousson (1887 - 1946) - Dievča na gazdovskom dvore
Deň vydania: 15. 11. 2024
Nominálna hodnota: 2,60 €
Rozmery známky: 44,4 x 54,4 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 4
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Oceľotlač z plochých platní
Náklad: 50000

Poštová známka z edičného radu UMENIE s vyobrazením maľby Dievča na gazdovskom dvore od Jozefa Theodora Moussona (1887 - 1946).


Textový motív: ZEMPLÍNSKE MÚZEUM V MICHALOVCIACH / JOZEF THEODOR / MOUSSON / 1887 - 1946 / DIEVČA NA GAZDOVSKOM DVORE, OKOLO 1930

Obrazový motív: Maľba Dievča na gazdovskom dvore od Jozefa Theodora Mousson

Rytina známky: akad. mal. Rudolf Cigánik

Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Umenie: Jozef Theodor Mousson (1887 - 1946) - Dievča na gazdovskom dvore (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov