Svetová výstava poštových známok EFIRO 2024 - Zlaté ťaženie slovenskej filatelie pokračuje (česky)

Zhodnotenie svetovej výstavy EFIRO 2024 v Bukurešti dlhoročným úspešným vystavovateľom, nie však porotcom, Jaromírom Petříkom.

17. 07. 2024

Poštová známka:
Umenie: Franz Anton Maulbertsch (1724 – 1796)

Umenie: Franz Anton Maulbertsch (1724 – 1796)
Deň vydania: 15. 11. 2024
Nominálna hodnota: 3,80 €
Rozmery známky: 44,4 x 54,4 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 1
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ocelotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Náklad: 50000

Poštová známka z edičného radu UMENIE s vyobrazením maľby od Franza Antona Maulbertscha (1724 – 1796).


Textový motív: nie je

Obrazový motív: Maľba rakúskeho maliara a freskára, vedúcej osobnosti stredoeurópskeho maliarstva neskorého baroka, Franza Antona Maulbertscha.

Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Umenie: Franz Anton Maulbertsch (1724 – 1796) (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov