Celoslovenská zberateľská burza v Košiciach

Pozvanie na celoslovenskú zberateľskú burzu v Košiciach.

16. 06. 2024

Poštová známka:
Osobnosti: Jozef Gregor Tajovský (1874 - 1940) - 150. výročie narodenia

Osobnosti: Jozef Gregor Tajovský (1874 - 1940) - 150. výročie narodenia
Deň vydania: 18. 10. 2024
Nominálna hodnota: 1,40 €
Rozmery známky: 33,9 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 250000

Poštová známka z emisného radu Osobnosti pripomínajúca 150. výročie narodenia slovenského prozaika, dramatika, básnika, redaktora, učiteľa, úradníka a politika Jozefa Gregora Tajovského (1874 - 1940).


Textový motív: JOZEF GREGOR TAJOVSKÝ / (1874 - 1940)

Obrazový motív: Portrét Jozefa Gregora Tajovského, v pozadí rodný dom v Tajove.

Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Osobnosti: Jozef Gregor Tajovský (1874 - 1940) - 150. výročie narodenia (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov