Celoslovenská zberateľská burza v Košiciach

Pozvanie na celoslovenskú zberateľskú burzu v Košiciach.

25. 08. 2024

Poštová známka:
Osobnosti: Anna Jurkovičová (1824 - 1905) - 200. výročie narodenia

Osobnosti: Anna Jurkovičová (1824 - 1905) - 200. výročie narodenia
Deň vydania: 05. 04. 2024
Nominálna hodnota: 2,60 €
Rozmery známky: 33,9 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ofset v kombinácii so serigrafiou
Náklad: 250000

Poštová známka z emisného radu Osobnosti pripomínajúca 200. výročie narodenia prvej slovenskej ochotníckej herečky Anny Jurkovičovej (1824 - 1905).


Textový motív: ANNA / JURKOVIČOVÁ / 1824 - 1905

Obrazový motív: Hlava Anny Jurkovičovej vykúkajúca spoza divadelnej opony.

Výtvarný návrh známky: Mgr. Art. Natália Ložeková

Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Osobnosti: Anna Jurkovičová (1824 - 1905) - 200. výročie narodenia (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Tematický popis a súvislosti:

Anna Hurbanová rod. Jurkovičová bola označovaná za jednu z prvých herečiek ochotníckeho divadla na západnom Slovensku. Ako prvá žena sa odhodlala vystúpiť na javisku spolu so štúrovskými študentmi a ujať sa ženskej postavy. Jej odhodlanie a túžba urobiť niečo pre národ sa pretavila aj do jej manželstva s Jozefom Miloslavom Hurbanom, ktorého obetavo podporovala v národnom boji.

Anička, ako ju volali, pochádzala z rodiny učiteľa, organizátora a zakladateľa prvého ochotníckeho spolku v Sobotišti, Slovenského národného divadla nitrianskeho, Samuela Jurkoviča. Ako dcéra intelektuála bola rozhľadenou, vzdelanou a národne cítiacou mladou ženou. Divadlo vnímala ako prostriedok na šírenie vlasteneckých myšlienok, ktoré jej vštepoval otec. Svojím účinkovaním v predstaveniach ochotníckeho spolku búrala spoločenské predsudky o úlohe ženy. Mnohí ju za to, že vystúpila na javisku, ohovárali. Dokonca odsudzovali aj jej otca za to, že jej to dovolil. Ona však účinkovala v troch inscenáciách práve vďaka iniciatíve jej otca a študentov, ktorí ju do predstavení zavolali. Prvýkrát vystúpila v aktovke nemeckého dramatika Augusta von Kotzebue Starý kočiš Petra III. v roku 1841 v postave chatrnej Aničky Dobrožilovej. Bola to vôbec prvá inscenácia ochotníckeho spolku. Potom nasledovala jednoaktovka českého autora Václava Klimenta Klicperu Divotvorný klobúk v roku 1841, v ktorej si zahrala postavu Betušky. Poslednou inscenáciou, v ktorej Jurkovičová účinkovala, bola smutnohra od nemeckého dramatika Ernsta Raupacha Nevoľníci alebo Izidor a Oľga v roku 1842, práve tu získala významnejšiu úlohu Oľgy.

Anička sa stala múzou pre viacerých štúrovcov, avšak nakoniec si vyvolila osud s Jozefom Miloslavov Hurbanom. Po vydaji už v divadle neúčinkovala a podporovala manžela, ktorý sa stal prvým predsedom Slovenskej národnej rady, významným spisovateľom a politikom. Mali spolu deväť detí, z ktorých viaceré sa zapísali do kultúrnych dejín Slovenska. Jej osobnosť a život podnietili viacerých umelcov, aby zvečnili jej život do románov a filmov.

Na počesť Aničky Jurkovičovej sa od roku 1998 koná v jej rodisku Festival Aničky Jurkovičovej – celoslovenská prehliadka ochotníckych divadiel a súborov, ktorá mapuje poslanie ženy v spoločnosti. Od roku 2002 udeľujú v rámci festivalu cenu umelkyniam, ktoré svojím prínosom ovplyvnili slovenské divadlo – Kvet Thálie.


Autor (zdroj) popisu: Slovenská pošta / POFIS - Mgr. art. Zuzana Poliščák Šnircová


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov