Neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov v Bratislave

Pozvanie na neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov organizované klubom filatelistov KF 51–34 v Bratislave v spolupráci so Zväzom slovenských filatelistov (ZSF) a informačným filatelistickým portálom www.postoveznamky.sk.

04. 09. 2024

Poštová známka:
Osobnosti: Janko Jesenský (1874 – 1945) - 150. výročie narodenia

Osobnosti: Janko Jesenský (1874 – 1945) - 150. výročie narodenia
Deň vydania: 25. 11. 2024
Nominálna hodnota: 2,90 €
Rozmery známky: 33,9 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 250000

Poštová známka z emisného radu Osobnosti pripomínajúca 150. výročie narodenia slovenského šľachtica a právnika, známeho ako básnika, prozaika a prekladateľa, Janka Jesenského (1874 – 1945).


Textový motív: JANKO / JESENSKÝ / (1874 – 1945

Obrazový motív: Portrét Janka Jesenského.

Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Osobnosti: Janko Jesenský (1874 – 1945) - 150. výročie narodenia (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Poštová známka Osobnosti: Janko Jesenský (1874 – 1945) - 150. výročie narodenia (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov