Celoslovenské stretnutie zberateľov v Banskej Bystrici

Pozvanie na celoslovenské stretnutie zberateľov v Banskej Bystrici rozšírené o ďalšie zberateľské odbory.

22. 09. 2024

Poštová známka:
80. výročie Slovenského národného povstania (SNP)

80. výročie Slovenského národného povstania (SNP)
Deň vydania: 28. 08. 2024
Nominálna hodnota: T2 50g 
Rozmery známky: 44,1 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 20
Počet známok v sérii: 2
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 100000

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti 80. výročia Slovenského národného povstania (SNP).


Textový motív: 80. VÝROČIE SNP

Obrazový motív: Pamätník SNP v Banskej Bystrici a ľavá časť pomníka zobrazujúca súboj nemeckého a sovietskeho tanku.

Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka 80. výročie Slovenského národného povstania (SNP) (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov