Neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov v Bratislave

Pozvanie na neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov organizované klubom filatelistov KF 51–34 v Bratislave v spolupráci so Zväzom slovenských filatelistov (ZSF) a informačným filatelistickým portálom www.postoveznamky.sk.

04. 09. 2024

Poštová známka:
80. výročie Karpatsko-duklianskej operácie

80. výročie Karpatsko-duklianskej operácie
Deň vydania: 28. 08. 2024
Nominálna hodnota: T2 50g 
Rozmery známky: 44,1 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 20
Počet známok v sérii: 2
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 100000

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti 80. výročia Karpatsko-duklianskej operácie.


Textový motív: 80. VÝROČIE KARPATSKO - DUKLIANSKEJ OPERÁCIE

Obrazový motív: Pamätník Karpatsko-duklianskej operácie na Dukle a pravá časť pomníka zobrazujúca súboj nemeckého a sovietskeho tanku.

Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka 80. výročie Karpatsko-duklianskej operácie (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov