Celoslovenská filatelistická burza s medzinárodnou účasťou v Leviciach

Pozvanie na veľkú celoslovenskú filatelistickú burzu s medzinárodnou účasťou v Leviciach.

10. 03. 2024

Poštová známka:
800. výročie založenia benediktínskeho opátstva v Skalke pri Trenčíne

800. výročie založenia benediktínskeho opátstva v Skalke pri Trenčíne
Deň vydania: 21. 03. 2024
Nominálna hodnota: 1,50 €
Rozmery známky: 44,1 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 250000

Príležitostná poštová známka venovaná 800. výročiu založenia benediktínskeho opátstva v Skalke pri Trenčíne.


Textový motív: BENEDIKTÍNSKE OPÁTSTVO - SKALKA PRI TRENČÍNE

Obrazový motív: Pohľad na benediktínske opátstvo v Skalke pri Trenčíne.

Výtvarný návrh známky: Marián Čapka

Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka 800. výročie založenia benediktínskeho opátstva v Skalke pri Trenčíne (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov