Nové číslo časopisu FIP Flash 136 – JANUARY 2024

Nové číslo informačného časopisu Svetovej filatelistickej federácie FIP Flash.

16. 02. 2024

Poštová známka:
800. výročie založenia benediktínskeho opátstva v Skalke pri Trenčíne

800. výročie založenia benediktínskeho opátstva v Skalke pri Trenčíne
Deň vydania: 21. 03. 2024
Nominálna hodnota: T1 100g 
Rozmery známky: 44,1 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 250000

Príležitostná poštová známka venovaná 800. výročiu založenia benediktínskeho opátstva v Skalke pri Trenčíne.


Textový motív: BENEDIKTÍNSKE OPÁTSTVO - SKALKA PRI TRENČÍNE

Obrazový motív: Pohľad na ruiny kláštora benediktínskeho opátstva v Skalke pri Trenčíne.

Výtvarný návrh známky: Marián Čapka

Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka 800. výročie založenia benediktínskeho opátstva v Skalke pri Trenčíne (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Tematický popis a súvislosti:

Ruiny neveľkého kláštora stoja na pravom brehu Váhu priamo pod strmými stenami vápencového brala v polohe nazývanej Veľká Skalka. Kláštorný areál vznikol v napojení na jaskyňu v skalnom masíve, ktorá tvorila jeho kultové centrum. Podľa tradície v nej v 11. storočí – azda začiatkom 30. rokov 11. storočia – pustovníčil Benedikt, mních zo Zoborského kláštora. Nasledoval tak príklad svojho učiteľa Svorada, ktorý viedol pustovnícky život pravdepodobne v jaskyni pri kláštore na Zobore. V Skalke jestvoval už pred založením opátstva Kostol sv. Benedikta, spomínaný v roku 1208. Nie je však isté, či sa nachádzal priamo na mieste kláštora (do úvahy prichádzajú aj poloha Malá Skalka alebo vyvýšenina nad kláštorom zv. Chochel).

Benediktínsky kláštor v Skalke založil k úcte sv. Benedikta pustovníka a Všetkých svätých nitriansky biskup Jakub v roku 1224. Benediktínom patril približne do roku 1527, keď sa ešte spomína miestny opát – benediktín (po období úpadku v kláštore neskôr rehoľný život obnovili jezuiti, ktorí ho získali v roku 1644). Kláštorná architektúra sa zachovala v ruinách a o jej stredovekej podobe vieme iba málo. Jedinou stále funkčnou časťou niekdajšieho kláštora je trojpodlažná kaplnka, vtesnaná do východného cípu kláštorného areálu medzi skalné bralo a ohradový múr, ktorá je na úrovni tretieho podlažia prepojená priamo s pustovníckou jaskyňou. Kaplnka bola viackrát prestavaná a obnovená, výrazná bola pravdepodobne baroková obnova v roku 1717. V bočnej stene jej horného podlažia je zamurované torzo neskororománskeho portálu. Hoci na svoje terajšie miesto bol tento portál umiestnený sekundárne, predstavuje vzácny doklad počiatočných stavebných dejín kláštora. Jeho tvaroslovie pripúšťa možnosť, že na výstavbe kláštora v Skalke sa podieľali kamenári zo stavebného okruhu cisterciánskeho kláštora vo Velehrade na Morave. Na Považie ich mohol pozvať priamo nitriansky biskup Jakub, ktorý sa krátko po založení kláštora v Skalke zúčastnil v roku 1228 na vysviacke kláštorného kostola vo Velehrade. V ruinách kláštora v Skalke sa zachoval ešte jeden stredoveký portál. Osadili ho niekedy na prelome 13. a 14. storočia do skalného brala, kde dodnes tvorí vstup do jaskyne a cez ňu na tretie podlažie kaplnky.


Autor (zdroj) popisu: Slovenská pošta / POFIS - Mgr. Bibiana Pomfyová, PhD.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov