Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 1/2024

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii SLOVACIKÁ.

01. 07. 2024

Poštová známka:
Prezident Slovenskej republiky - Peter Pellegrini

Prezident Slovenskej republiky - Peter Pellegrini
Deň vydania: 15. 06. 2024
Nominálna hodnota: 1,00 €
Rozmery známky: 35 x 35 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 6
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 157200

Výplatná poštová známka s portrétom prezidenta Slovenskej republiky Petra Pellegriniho.


Textový motív: nie je

Obrazový motív: Portrét prezidenta Slovenskej republiky Petra Pellegriniho.

Výtvarný návrh známky: akad. mal. Vladislav Rostoka

Upravený tlačový list:

Poštová známka Prezident Slovenskej republiky - Peter Pellegrini (Upravený tlačový list)


Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Prezident Slovenskej republiky - Peter Pellegrini (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Tematický popis a súvislosti:

Peter Pellegrini sa narodil 6. októbra 1975 v Banskej Bystrici. Je absolventom Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a tiež Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, a to v odbore financie, bankovníctvo, investovanie. Aktívne ovláda anglický, nemecký a ruský jazyk. Svoje pôsobenie v politike začal v roku 2002, keď pôsobil ako asistent poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Po parlamentných voľbách v roku 2006 bol prvýkrát zvolený za poslanca Národnej rady SR. Opätovne ho občania za poslanca Národnej rady SR zvolili v parlamentných voľbách v roku 2010 a v predčasných voľbách v roku 2012. Medzi rokmi 2014 až 2016 pôsobil ako štátny tajomník Ministerstva financií SR. Od roku 2014 do roku 2015 krátko pôsobil taktiež vo funkcii Ministra školstva SR a následne medzi rokmi 2015 a 2016 sa prvýkrát stal predsedom Národnej rady SR. Po parlamentných voľbách v roku 2016 zastával post podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. V roku 2018 sa Peter Pellegrini stal predsedom vlády SR, pričom funkciu zastával až do skončenia volebného obdobia v roku 2020. Po parlamentných voľbách bol opäť zvolený za poslanca Národnej rady SR, krátko pôsobil ako podpredseda parlamentu a následne až do skončenia volebného obdobia v roku 2023 mal opäť mandát poslanca NR SR. Zároveň v roku 2020 Peter Pellegrini založil vlastnú politickú stranu Hlas-sociálna demokracia. Po parlamentných voľbách v roku 2023 sa druhýkrát stal predsedom Národnej rady SR. Funkcie predsedu parlamentu sa vzdal v roku 2024 po tom, čo bol v prezidentských voľbách zvolený za prezidenta Slovenskej republiky.

Peter Pellegrini v rámci svojej politickej kariéry pôsobil aj v rôznych organizáciách. V roku 2012 sa stal Digitálnym lídrom SR, ktorý presadzoval plnenie a rozvoj digitálnej agendy Európskej únie na Slovensku. V tom istom roku sa stal tiež členom Hospodárskej a sociálnej rady SR. Medzi rokmi 2012 a 2014 bol predsedom viacerých dozorných rád, konkrétne Sociálnej poisťovne, Národného jadrového fondu, ako aj Slovenskej konsolidačnej akciovej spoločnosti. Následne v roku 2016 sa stal predsedom Rady vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh, ale taktiež predsedom Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie.

Peter Pellegrini za prezidenta SR kandidoval v roku 2024 a do úradu nastúpi po inaugurácii prezidenta SR 15. júna 2024. Po vymenovaní do funkcie prezidenta SR sa Peter Pellegrini stane prvým politikom v histórii Slovenskej republiky, ktorý zastával tri najvyššie ústavné funkcie.


Autor (zdroj) popisu: Slovenská pošta / POFIS - Peter Pellegrini sa narodil 6. októbra 1975 v Banskej Bystrici. Je absolventom Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a tiež Ekonomickej fakulty Techn


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov